Danskuddannelse til nyindrejste udlændinge

Hvis du ikke er dansk statsborger, er bosiddende i Helsingør Kommune og har en gyldig opholdstilladelse, kan du få danskuddannelse.

Danskuddannelsens formål er at opkvalificere dine sprogkundskaber og din viden om det danske samfund i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse.

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrer har ret til at deltage i ordinær danskuddannelse i op til fem år. Din ret til danskuddannelse starter den dag, du får tilbuddet.

Indvandrere er:

 • Nordiske statsborgere.
 • Grænsependlere.
 • Borgere med beløbsordning.
 • Green-card, arbejdstagere eller medfølgende familie.
 • 3. landsstatsborgere, som er familiesammenført til danskere, som vender hjem.
 • 3. landsstatsborgere, som har en pendler-tilladelse.
 • EU-borgere eller medfølgende familie.
 • Studerende og au-pair-personer.

Dit opholdsgrundlag er afgørende for, om du skal betale depositum for at gå på sprogskole.

 • Det er gratis for flygtninge og familiesammenførte at gå på sprogskole.
 • Som indvandrer skal du betale et depositum til sprogskolen på 2000 kr.

Sprogskolen tilbyder dig en danskuddannelse, der passer til dit niveau, uanset hvilken uddannelse du har fra dit hjemland. 

Du kan starte på en af følgende uddannelser:

 • Danskuddannelse 1 modul 1-6.
 • Danskuddannelse 2 modul 1-6.
 • Danskuddannelse 3 modul 1-5.

Du får mulighed for at afslutte og opnå bevis for bestået danskuddannelse 1, 2 eller 3.

Du har mødepligt på danskuddannelsen, som du er tilmeldt.

I den ordinære danskuddannelse er der indlagt undervisning i danske samfundsforhold, kultur og historie. Der indgår undervisning i dansk demokrati, medborgerskab, den danske arbejdsmarkedsmodel, velfærdssamfundets grundprincipper og det danske uddannelsessystem. Sprogskolerne udleverer informationsmateriale om medborgerskab samt rettigheder og pligter i samfundet.

Helsingør Kommune har driftsaftale med Speak om danskuddannelse.

Speak
Jernbanevej 7
3000 Helsingør

Telefon: 39 46 30 40
Hjemmeside: speakspeak.dk

Vil du vide mere om dansktilbud, kan du kontakte Jobcenter Helsingør. 

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40