Andre udlændinge

Center for Job, Borgerservice og Teknologi tilbyder nyindrejste indvandrere et introduktionsforløb.

Du kan få tilbud om introduktionsforløb, hvis du er indvandrer.

Indvandrere er:

  • Nordiske statsborgere.
  • Grænsependlere.
  • Borgere med beløbsordning.
  • Green-card, arbejdstagere eller medfølgende familie.
  • 3. landsstatsborgere, som er familiesammenført til danskere, som vender hjem.
  • 3. landsstatsborgere, som har en pendler-tilladelse.
  • EU-borgere eller medfølgende familie.
  • Studerende og au-pair-personer.

Et introduktionsforløb er et tilbud til indvandrere, som kan bestå af:

  • Ordinær danskuddannelse.
  • Beskæftigelsesrettede tilbud.

Formålet med et introduktionsforløb er at opkvalificere dine sprogkundskaber og viden om det danske samfund i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse. Du bestemmer selv, om du ønsker at deltage i et introduktionsforløb.

Læs mere om danskuddannelse

Beskæftigelsesrettede tilbud kan eksempelvis være praktik i en virksomhed, job med løntilskud, jobsøgningskurser eller andre tilbud, der kan forbedre dine muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Undervisning på eksempelvis jobsøgningskurser foregår på dansk. Det er ikke alle indvandrere, der har ret til beskæftigelsesrettede tilbud.

Vil du vide mere om din mulighed for at deltage i et introduktionsforløb, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40