Løntilskud

Et job med løntilskud kan være vejen til dit næste job.

Formålet med løntilskud

Løntilskud betyder, at du bliver ansat i en virksomhed, hvor din arbejdsgiver i en begrænset periode modtager et tilskud til din løn fra Jobcenter Helsingør.

Formålet med løntilskud kan være at oplære eller genoptræne dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller i uddannelse hurtigst muligt.

Betingelser for at få løntilskud

Der gælder særlige regler for hvem, der kan få ansættelse med løntilskud samt regler for lønnen og løntilskuddets størrelse og varighed af tilskudsperioden. Derudover skal virksomheden, der modtager tilskuddet, opfylde visse betingelser.

Det er din jobkonsulent i jobcenteret, der vurderer, hvorvidt tilbud om løntilskud kan være relevant for dig, og om du opfylder betingelserne for at blive ansat i en virksomhed med løntilskud.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om løntilskud, kan du kontakte din jobkonsulent i Jobcenter Helsingør.

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40