Jobrotation for ledige

Jobrotation er, når en virksomhed ansætter en ledig som vikar, mens en eller flere medarbejdere går på uddannelse.

Hvad er jobrotation?

Jobrotation er en ordning, hvor en virksomhed ansætter en ledig som vikar, mens en eller flere medarbejdere i virksomheden går på uddannelse.

Hvis du bliver ansat som jobrotationsvikar, får du overenskomstmæssig løn fra virksomheden, ligesom du optjener ret til ferie. Virksomheden, hvor du er ansat, får samtidig et tilskud fra Helsingør Kommune.

Du kan være jobrotationsvikar i op til seks måneder. Du skal have været ledig i seks måneder, inden du kan starte som jobrotationsvikar. Når du er ansat som jobrotationsvikar, optjener du ikke ret til dagpenge, men til gengæld bruger du heller ikke af din dagpengeret.

Jobrotation øger dine muligheder for at få et ordinært arbejde.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om dine muligheder for at blive jobrotationsvikar, kan du kontakte din jobkonsulent i Jobcenter Helsingør. 

Se fakta film om Jobrotation (Varighed: 2 min)

 

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40