Trafiksikkerhed på vejene

Helsingør Kommune gennemfører en række kampagner på trafikområdet. Vi deltager i de landsdækkende kampagner som Rådet for Sikker Trafik lancerer – og udvikler også egne lokale kampagner.

I 2020 gennemfører vi følgende kampagner:

 • Fart.
 • Uopmærksomhed.
 • Skolestart.
 • Krydsulykker.
 • Sprit.
 • Husk 50.
 • Giv dig tid.
 • God stil god tur.

Helsingør Kommune arbejder løbende for at forbedre skolevejene ved eksempelvis at skabe gode sikre krydsningsmuligheder og samarbejde med skoler og forældre om skolevejen, hvor der er særlige udfordringer.  

Derudover støttes der op om færdselsundervisning i bred forstand i skoler og institutioner med det sigte at have en samlet lokal pakke fra børnehave over indskoling til mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. Planen for tiltag, der understøtter færdselsundervisningen, udvikles i VejSkolePoliti-samarbejdet. 

Skolevejsprojekter 2020

Anlægsarbejder:

 • Trafiksanering af Stokholmsvej; anlæg af bump og hævet flade med rød belægning.
 • Forbedring af cykelstiforbindelse på Agnetevej – på tværs af Kærsgaardsvej.
 • Trafiksanering af Marienlyst Allé.
 • Trafiksanering af Sauntevej; anlæg af bump, etablering af lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t og røde cykelstrimler.
 • Forbedring af infrastruktur ved Tikøb Skole; anlæg afsætningsplads på Harreshøjvej, ændret skiltning og afstribning på Præstegårdsvej.
 • Forbedringer af infrastruktur ved Hellebækskolen; forbedrede forhold for lette trafikanter i krydset Skåningevej/Riffsvej samt forbedringer for cyklister langs Skåningevejs sydlige side. 


Færdselsundervisning og kampagner:

 • Trafik3 for 3. klasser; primære formål at gennemgå lille cyklistprøve.
 • Trafik5 for 5. klasser; primære formål at sætte fokus på cykling og behændighed samt cykling nær tung trafik.
 • Trafik6 for 6. klasser; understøtte skolerne i forbindelse med gennemførelse af cyklistprøve.
 • Alle børn cykler – også til daginstitution; kampagne.
 • Cykeltrailer; trailer med cykler og pakke til cykelleg lånes ud til SFO’er.
 • Tour de kids; event med cykelløb for 4-10 årige.
 • Sureste uge; kampagne for skolepatruljer.

Helsingør Kommune gennemfører hvert år trafiksikkerhedsprojekter, der skal forbedre trafiksikkerheden på konkrete lokaliteter både på land og i by.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.