Fartmåling

Læs om permanente og mobile fartvisere i Helsingør Kommune. De mobile fartvisere kan opstilles på en vej med oplevede hastighedsudfordringer efter ønske fra borgere.

Sådan virker fartviserne

Fart og ulykker hænger nøje sammen. Høj fart giver flere alvorlige ulykker. Derfor er det vigtigt at få bilisterne til at overholde farten både i byerne og på landet.

Ideen med fartviserne er at konfrontere bilisterne med deres egen hastighed, og derved gøre dem bevidste om, at de kører for hurtigt. Målet er at få bilisterne til at sænke farten.

Kontakt os

Ønsker du mere information om fartvisere, eller ønsker du at få foretaget en hastighedsmåling på en vej, kan du kontakte Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand råder over to typer af fartvisere, de permanente og de mobile. Begge fartvisere måler bilernes hastighed med en radar. De viser ikke hastigheder over 85 km/t, men lagrer alle hastighedsmålinger, så der efterfølgende er mulighed for at danne sig et indtryk af hastighedsniveauet.

De permanente fartvisere:

De faste fartvisere står som byporte på Agnetevej i Mørdrup, Hornbækvej i Tikøb og Ndr. Strandvej, Esrumvej og Gurrevej i Helsingør samt på Strandvejen i Skotterup. Derudover står der også tavler, som kan vise fart, ved Borupgårdskolen på Smakkevej og Rønnebær Allé og ved Hornbæk Skole på Sauntevej.

De mobile fartvisere:

Helsingør Kommunes tre mobile fartvisere, bruges i forbindelse med fokus på forskellige temaer, som for eksempel skoleveje, trafikveje, byporte, samt steder efter ønske fra borgere.

Helsingør Kommunes evaluering af fartvisere på bl.a. Stubbedamsvej og Agnetevej, viser stort set ens resultater.

Målingerne viser, at den gennemsnitlige hastighed på strækningen falder med ca. 7 procent, og at langt størstedelen af bilisterne (85 procent) kører med en lavere hastighed end tidligere.

Ønsker du mere information om fartvisere, eller ønsker du at få foretaget en hastighedsmåling på en vej, kan du kontakte Center for By, Land og Vej.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.