Terminalophold

Et terminalophold sigter mod at skabe et meningsgivende forløb for borgeren og dennes pårørende gennem tryghed, lindring og omsorg.

Det er visitator, der bevilger et terminalophold. Der skal være en lægelig vurdering af, at borgeren har kort levetid tilbage.

Et terminalophold tager udgangspunkt i de behov, der er hos den døende og de pårørende, sådan at den levetid, der er tilbage opleves meningsgivende og er med til at skabe rammerne for en værdig afslutning på livet. 

Der arbejdes tværfagligt med fokus på lindring af den døendes symptomer. Det sker i samarbejde med praktiserende læge, palliativt team og behandlende hospitalsafdeling. 

For pårørende til borgere på terminalophold er der fri besøgstid hele døgnet.

Der er egenbetaling på terminaldøgnophold på 166 kr.

Læs mere om Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00