Opret en forening - Trin for trin

Alle kan oprette en forening, men for at få tilskud skal man godkendes som en folkeoplysende forening. Læs hvordan.

Folkeoplysningsloven opstiller en række krav til foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde, for eksempel idrætsforeninger:

 • At foreningen er hjemmehørende i Helsingør Kommune.
 • At foreningen som udgangspunkt er åben for alle.
 • At den har en ansvarlig bestyrelse.
 • At den er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel.

Desuden skal foreningen tilbyde ’folkeoplysende aktiviteter’ og med udgangspunkt heri blandt andet bidrage til et forpligtende fællesskab for foreningens medlemmer.

Vedtægterne skal indeholde oplysninger om:

 1. Foreningens formål.

 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

 3. Generelforsamling.
 4. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.

 5. Foreningens hjemsted.

 6. Betingelser for medlemskab samt eksklusion.

 7. Kontingent og fastsættelse af dette.
 8. Tegningsret for foreningen (hvem må underskrive på vegne af foreningen).

 9. Procedure for vedtægtsændringer.

 10. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Dernæst skal I holde en generalforsamling, hvor I indkalder alle interesserede personer. På den første generalforsamling vælger I en bestyrelse og godkender foreningens vedtægter. Det er en god idé at sende forslag til vedtægter ud med indkaldelsen til generalforsamlingen. I skal tage referat fra generalforsamlingen, og referatet skal underskrives af referenten og dirigenten.

Nu er foreningen stiftet. Det betyder, at I fx kan oprette en bankkonto i foreningens navn og få et CVR-nummer. 

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsesposterne fordeles; hvem er formand, næstformand, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem. Det er en god idé at lave en klar ansvarsfordeling, så alle er klar over, hvilke opgaver de har i bestyrelsen. Det kan også være en god idé at lave en foreningsmappe, som indeholder vedtægter, referater, forretningsorden for bestyrelsen og andre dokumenter som bruges i bestyrelsesarbejdet.

Hvis I vil søge tilskud eller låne kommunale lokaler og anlæg til foreningens aktiviteter, skal foreningen godkendes af Helsingør Kommune.

Indsend:

 1. Referat af første generalforsamling.

 2. Foreningens vedtægter.

Materialet skal sendes til: Folkeoplysning@helsingor.dk

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt