Guide til foreninger

Børneattester

Som forening er I forpligtet til at indhente børneattester på alle trænere, ledere og andre frivillige, der har med børn under 15 år at gøre.

Læs mere

CVR-nummer og NemKonto

Alle foreninger skal have et CVR nummer og en NemKonto for at få udbetalt tilskud mv. fra det offentlige.

Læs mere

Opret en forening - Trin for trin

Alle kan oprette en forening, men for at få tilskud skal man godkendes som en folkeoplysende forening. Læs hvordan.

Læs mere

Årlig indberetning for folkeoplysende foreninger

Hvis jeres forening er godkendt som en folkeoplysende forening, har I en række forpligtelser over for Helsingør Kommune.

Læs mere