Børneattester

Som forening er I forpligtet til at indhente børneattester på alle trænere, ledere og andre frivillige, der har med børn under 15 år at gøre.

Erklæring om børneattest til Helsingør Kommune

Som forening er I forpligtet til at indhente børneattester på alle trænere, ledere og andre frivillige, der har med børn under 15 år at gøre.

Udfyld erklæring om at I indhenter børneattest

Børneattester fra Politiet

Lovgivningen kræver, at I indhenter børneattester én gang på trænere, instruktører eller holdledere, som er fast tilknyttet foreningen, og som skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Vi anbefaler, at foreningen gentager det med jævne mellemrum, fx én gang om året eller én gang hvert andet år. Samtykkeerklæringen udfyldes af de pågældende ledere/trænere og indsendes derefter til politiet. Den attest, I får retur fra politiet, skal I selv opbevare i foreningen.

Foreningen har pligt til at reagere, hvis en børneattest viser, at den frivillige er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

Bestil børneattest hos Politiet

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt