Navne- og adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke kan bliver givet videre til privatpersoner.

Du skal søge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Du kan også søge om markedsføringsbeskyttelset. Herefter vil du vil ikke længere modtage adresserede salgsreklamer og telefonopkald fra sælgere.

Søg, ændre eller slette navne- og adressebeskyttelse

Værd at vide om navne- og adressebeskyttelse

  • Navne- og adressebeskyttelse gælder i et år.
  • Når du søger, kan du notere, at du ønsker, at beskyttelsen skal gælde i fem år. Dette ønske skal du begrunde. 
  • Du kan også notere, at du ønsker en besked, inden beskyttelsen udløber.
  • Hvis du får navne- og adressebeskyttelse, får du automatisk også vejviserbeskyttelse. Vejviserbeskyttelse er gyldig, indtil du sletter den.
  • Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke kan bliver givet videre til privatpersoner.
  • Private kreditorer kan få adgang dit navn og adresse i CPR, hvis de kan dokumentere, at du er bagud med betalinger eller hvis det har en retlig interesse.
  • Offentlige myndigheder kan ligeledes få adgang til dit navn og adresse i CPR.
  • Du skal selv kontakte PostNord og dit teleselskab, da beskyttelsen ikke dækker de steder.

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 20 04

Borgere: Digital Post til Borgerservice

Virksomheder: Digital Post til Borgerservice