Flytte fra Danmark til udlandet - Udrejse

Flytter du til udlandet i over seks måneder, skal du melde udrejse til Folkeregisteret i din bopælskommune.

 Meld at du flytter til udlandet

 • Du kan tidligst melde flytning fire uger før, du flytter. Du skal senest melde flytning fem dage efter, at du er flyttet.
 • Det er gratis at melde flytning. Overholder du ikke tidsfristen, får du en bøde på 600 kr.
 • Hvis du er i udlandet i mere end seks måneder skal du melde udrejse til Folkeregistreret.
 • Hvis du er i udlandet i mindre end seks måneder, kan du i visse tilfælde undtages fra at melde udrejse. Kontakt altid Folkeregisteret.

Når du har meldt udrejse og ikke længere er bopælsregistreret i Danmark, er du som hovedregel ikke længere omfattet af dansk sygesikring. Derfor skal du aflevere dit sundhedskort til Helsingør Kommune, og kommer du til Danmark på ferie, er du ikke dækket af den danske sygesikring.

Hvis du er registreret som udrejst i CPR, skal du søge om at komme på valglisten for at kunne stemme ved valg i Danmark. Bliver du optaget på valglisten, kan du stemme til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

Søg om at blive optaget på valglisten

Har du brug for at vide mere om udrejse, så gå til borger.dk

Prøv den digitale flytteguide og få et overblik over, hvad der er vigtigt, når du flytter til udlandet.

Guide: Når du flytter til udlandet

Meld din flytning i tide og undgå bøder

Det er vigtigt, at du overholder CPR-Loven. Hvis ikke kan du risikere at få en bøde.

Husk altid:

 • Meld din flytning til Folkeregistret i Helsingør Kommune.
 • Meld din flytning rettidigt – dvs. senest fem dage efter, du er flyttet.

Du må ikke:

 • Afgive forkerte oplysninger om din flytning.
 • Forsøge at tilmelde dig fiktive adresser.
 • Undlade at give de nødvendige oplysninger.
 • Give forkerte oplysninger.

Bødens størrelse:

 • For sent eller manglende anmeldelse af din flytning koster 600 kr.
 • Undlade at annullere en anmeldt flytning, som du har fortrudt koster 600 kr.
 • Undlade at afgive oplysninger eller give forkerte oplysninger om en anmeldt flytning koster 3.000 kr.

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 20 04

Borgere: Digital Post til Borgerservice

Virksomheder: Digital Post til Borgerservice