Flytte til Danmark - Indrejse

Flytter du fra udlandet til Danmark, skal du ringe til Borgerservice og bestille en tid. Du må ikke møde op i Borgerservice uden en tid.

Du skal altid bestille en tid til indrejse. Det gør du på telefon 49 28 28 28. Du må ikke møde op i Borgerservice uden en tid.

Når du flytter fra udlandet til Danmark, er der nogle krav, du skal være opmærksom på:

 • Dit ophold skal vare i mere end tre måneder.
 • Du skal have en bolig eller et fast opholdssted.
 • Er du statsborger fra et EU-land, skal du have et registreringsbevis.
 • Er du statsborger fra øvrige lande end EU-lande, skal du have en opholdstilladelse.

Danske statsborgere der flytter til Helsingør Kommune fra udlandet skal henvende sig i Borgerservice, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Du skal altid bestille en tid til indrejse. Det gør du på telefon 49 28 20 04. Du må ikke møde op i Borgerservice uden en tid.

Skal du flytte til Helsingør Kommune fra udlandet, og er du ikke statsborger i Danmark, skal du kontakte International House i København:

International House Copenhagen
Gyldenløvesgade 11, 1600 København V

I International House udsteder de opholdsbevis og kan give dig cpr. nummer, sygesikring mv.

Søg om indrejse - Apply online

Skal du flytte til Danmark fra udlandet, så kan du få hjælp over overblik på borger.dk's engelske side "Life in Denmark"

Guide: When you arrive

Flytter du til Danmark med et barn, skal du medbringe en fødselsattest eller en dåbsattest for hvert barn, hvor det fremgår, at du er forælder til barnet.

Flytter du til Danmark med en ægtefælle, skal I medbringe vielsesattest som dokumentation for, at I er gift.

Når du har bestilt din tid, møder du op på det tidspunkt i Borgerservice, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Beboermaksimum

Vær opmærksom på, at Helsingør Kommune har et beboermaksimum. Det betyder, at der maksimalt må bo to personer pr. værelse. Fx må der derfor maksimalt være registreret fire personer på adressen i en to-værelseslejlighed.

Meld din flytning i tide og undgå bøder

Det er vigtigt, at du overholder CPR-Loven. Hvis ikke kan du risikere at få en bøde.

Husk altid:

 • Meld din flytning til Folkeregistret i Helsingør Kommune.
 • Meld din flytning rettidigt – dvs. senest fem dage efter, du er flyttet.

Du må ikke:

 • Afgive forkerte oplysninger om din flytning.
 • Forsøge at tilmelde dig fiktive adresser.
 • Undlade at give de nødvendige oplysninger.
 • Give forkerte oplysninger.

Bødens størrelse:

 • For sent eller manglende anmeldelse af din flytning koster 600 kr.
 • Undlade at annullere en anmeldt flytning, som du har fortrudt koster 600 kr.
 • Undlade at afgive oplysninger eller give forkerte oplysninger om en anmeldt flytning koster 3.000 kr.

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 20 04

Borgere: Digital Post til Borgerservice

Virksomheder: Digital Post til Borgerservice