Japansk pileurt og kæmpe pileurt

Har du brug for at bekæmpe japansk pileurt og kæmpe-pileurt, så kan du hente fiberdug hos Nordsjællands Park og Vej (NSPV) efter aftale.

Har du som privat borger i Helsingør Kommune brug for at bekæmpe japansk pileurt og kæmpe-pileurt, så kan du hente fiberdug hos Nordsjællands Park og Vej (NSPV) efter aftale.

Du kan få fiberdugen gratis ved at kontakte Nordsjælland Park og Vej på mail nspv@nspv.dk eller telefon 49 28 49 60 og aftale nærmere omkring afhentning. 

Det er Nordsjælland Park og Vej, der står for bekæmpelsen af japansk pileurt og kæmpe-pileurt på kommunens arealer. Det er ikke lovpligtigt at bekæmpe dem, og bekæmpelsen sker kun på udvalgte lokaliteter.

Fiberdugen bruges til at dække bestanden. Vær opmærksom på, at du ikke må dække beskyttet natur til med fiberdugen.

Læs om beskyttet natur

Japansk pileurt og kæmpe-pileurt er invasive plantearter, der hurtigt spreder sig. Det kræver en aktiv og målrettet indsats at bekæmpe dem. 

De store pileurter blev introduceret til Danmark, som haveplanter, og er naturligt hjemmehørende i Østasien. I Danmark har disse planter ingen naturlige fjender, og deres vækstpotentiale er meget stort. De kan blive flere meter høje og danne en meget tæt bestand. Det betyder, at al anden vegetation bliver skygget væk, til stor gene, hvor den er uønsket. Japansk pileurt og kæmpe-pileurt er en trussel for biodiversiteten i de naturområder, de har spredt sig til, fordi de nemt udkonkurrerer vores hjemmehørende arter. 

Invasive arter kan være svære at bekæmpe, og det er vigtigt, at de bekæmpede plantedele ikke spredes til nye områder.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.