Har du rotter?

Hvid du ser rotter eller spor efter rotter, har du pligt til at melde det digitalt til Helsingør Kommune. Så sørger vi for at bekæmpe rotterne.

Udfyld den digitale anmeldelse og skadedyrsbekæmperen vil foretage et tilsyn en af de førstkommende hverdage.

Det er altid gratis at anmelde rotter. Selve tilsynet og bekæmpelsen er også gratis, da skadedyrsbidrag er betalt via ejendomsskatten. Bor du til leje, er det ligeledes gratis.

Det skal du, hvis du har set rotterne indendørs. Har du set rotter udendørs, så skal der være en tilstede, hvis der skal ligges gift. Det kan fx være en nabo eller en  bekendt. Husk at beskrive i anmeldelsen, hvor du har set rotter.

Det afhænger af, hvor akut det er. Hvis du har set rotter inde døre, så kommer vi normalt samme dag. Hvis du har set rotter i haven, så kommer vi en af de førstkommende hverdage.

Ja, det er vigtigt, at du altid melder hurtigt tilbage til skadedyrsbekæmperen, når der er gået en rotte i en af dine fælder.

Du kontakter skadedyrsbekæmperen via mail, SMS eller telefon. Når der ikke tegn på flere rotter, vil din sag blive afsluttet. Skadedyrsbekæmperen giver besked, når det er slut.

Fra 1. oktober til og med februar vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af en af kommunens skadedyrsbekæmpere.

De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr, opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker eller opbevaring af frugt, grøntsager, rodfrugter og lignende, som efter pakning sælges til konsum for mennesker.

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet skal gennemføres – også selvom der ikke er nogen hjemme. Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Helsingør Kommune, hvis gældende lovgivning og vejledning følges. Dette blev besluttet af Byrådet den 25. februar 2019. Ved privat bekæmpelse forstås bekæmpelse af rotter foretaget af personer, der har en R1 eller R2 autorisation.

Al privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Helsingør Kommune. Der kan ikke gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved privat bekæmpelse, aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom.

For yderligere information om R1 og R2 autorisation og rottebekæmpelse generelt henvises til Miljøstyrelsen.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.