Bjørneklo

Du skal selv bekæmpe kæmpe-bjørneklo på din grund og eller ejendom.

Helsingør Kommune har vedtaget en Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Alle skal bekæmpe kæmpe-bjørneklo på deres ejendom. Helsingør Kommune fører tilsyn med, at bekæmpelsen er tilstrækkelig og fristerne overholdes.

Indsats plan for bekæmpelse kæmpe bjørneklo

Fristerne for manuel bekæmpelse er den 1. maj, 15. juni og 1. august. Man skal endvidere løbende sikre, at ingen blomstrende kæmpe-bjørneklo når at sætte frø, fx ved at kappe blomsterhovederne af og bortskaffe dem som affald.

Indberet fund af kæmpe-bjørneklo til Nordsjællands Park og Vej på nspv@nspv.dk

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.