Lettere forurenede grunde

Ejendomme i byzonen er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede. Områdeklassificering kan fastsætte andet.

Kontakt os, hvis du støder på jord, der kan være forurenet

Hvis du arbejder i jorden og støder på jord, der er misfarvet eller lugter af olie eller andre kemikalier, skal du altid stoppe arbejdet og kontakte os.

Områdeklassificering

Jorden er ofte lettere forurenet, blandt andet i ældre byområder. Der er derfor indført områdeklassificering af de arealer, hvor jorden kan være lettere forurenet. Områdeklassificeringen er fastlagt i Helsingør Kommunes Regulativ for Jord.

For at undgå spredning af forurenet jord, skal det anmeldes til kommunen, hvis du skal flytte jord bl.a. fra et områdeklassificeret areal.

Vurderinger, der ligger til grund for områdeklassificeringen i Helsingør Kommune, fremgår af Appendix A i Regulativ for jord.

Du kan se de samlede områdeklassificerede arealer på Helsingør Kommunes GIS og på Danmarks arealinformation. Begge steder finder du oplysningerne under temaet jordforurening/områdeklassificering.

Hvis du bor på en grund, hvor jorden er lettere forurenet, anbefaler vi at du følger nogle simple råd. Vi har lavet en pjece med gode råd om, hvordan du kan forholde dig, hvis jorden er forurenet.

Gode råd og vejledning - link til folder

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.