Grøn bolig

Lokale indsatser skal motivere flere private husejere til at renovere med fokus på energiforbrug.

Energirenovering af private boliger kan spare boligejerne for mange penge og bidrage med CO2-reduktioner.

Boligmassen i Helsingør Kommune omfatter mange ældre boliger. Kun få har et godt energimærke (A-C). Således er der fortsat store besparelsespotentialer for mange boligejere.

Derfor er Helsingør Kommune blevet inviteret til at være pilotkommune i projekt Grøn Bolig. Projektet er målrettet private boligejere og skal bidrage til at fremme energirenoveringer og skiftet til grønne opvarmningsformer. Huse, som renoveres med fokus på energiforbrug, bruger mindre varme, og indeklimaet bliver bedre.

I første omgang gennemføres projektet i Helsingør, Middelfart og Skive kommune. Dette sker i samarbejde med lokale aktører.

Grøn bolig skal:

  • Styrke rådgivning til private boligejere. Det bliver mere bekvemt for den enkelte borger at energirenovere.

  • Give bedre overblik over mulige opvarmningsformer i forhold til boligplacering.

  • Styrke vidensniveauet om energirenoveringer hos fx ejendomsmæglere og bankrådgivere og understøtte det lokale erhvervslivs rolle i forbindelse med energirenoveringer.

Der vil løbende blive lavet indsatser som lokale informationsmøder og pop-up informationskontorer i Helsingør og omegn. Arrangementerne vil blive annonceret gennem lokale medier. Der vil også til enkelte arrangementer blive udsendt målrettede invitationer med Digital Post.

Du kan selv undersøge, hvordan du kan energiforbedre din bolig på sparenergi.dk. På Sparenergi.dk får du informationer om elforbrug, varmeforbrug og energiløsninger i hjemmet. Få blandt andet hjælp til, hvordan du kan spare energi i din bolig og beregn hvilke tiltag, der kan betale sig for dig.

Læs mere om projektet på Grønbolig.dk

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk