Naturprojekter

Helsingør Kommune har en klar vision. Vi vil gerne give mere plads til naturen og skabe mere vild natur.

Derfor har vi udviklet en biodiversitetsplan, hvor vi bl.a. har fokus på at give naturen mere plads, råderum og sammenhæng.

På denne side kan du læse mere om igangværende naturprojekter. Det drejer sig både om store naturgenopretningsprojekter, hvor vi allokerer arealer til målrettet at fremme naturen på naturens præmisser, samt mindre projekter fx i bynaturen, hvor vi bringer naturen tættere på borgerne. Fælles for alle projekterne er, at vi øger naturværdierne ved at skabe og fastholde levesteder for dyr og planter og samtidig formidler viden om naturen.

Landskaber i Balance

Landskaber i Balance er et af Helsingør Kommunes store naturgenopretningsprojekter. Projektet omhandler 80 hektar landbrugsjord, der varigt skal genskabes til natur. Projektets målsætning er, at de nuværende landbrugsarealer udvikler sig til et sammenhængende, varieret og artsrigt overdrevslandskab med mange søer og lavninger.

Vilde rabatter og rundkørsler

Helsingør Kommune arbejder på at øge biodiversiteten i byerne - langs veje, stier og i rundkørsler. Vi har udvalgt de rabatter, der egner sig godt til at vokse vildt, og hvor der er gode muligheder for at fremelske en rig blomstring til gavn for insekterne.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.