Vilde rabatter og rundkørsler

Rabatter og rundkørsler i byerne vokser vildt til glæde for blomster, bier og andre insekter.

Fra hyppig slåning til slåning en gang om året

Driften af rabatterne er blevet omlagt fra hyppig slåning til slåning en gang om året i maj måned. Tidspunktet for slåning er valgt ud fra den seneste viden og erfaring på området. Vores rabatter er ofte domineret af græsser. Græs er en ret konkurrencedygtig plante, der ikke giver megen plads til at de blomstrende urter kan komme frem. Ved at slå rabatterne i starten af maj måned, kan vi sætte det dominerende græs tilbage og give mere luft og lys til blomsterne. Blomsterne er på det tidspunkt endnu ikke kommet frem eller er ret lave, hvorimod græsset allerede er kommet op.  Ved at slå rabatterne i starten af maj måned kan vi sikre, at der kommer flere blomster i rabatterne i løbet af sommeren. Både i antal og i arten af blomsterne.

Vilde blomster til gavn for bier og andre insekter

I rabatterne gror der vilde hjemmehørende blomster. Det er blomster, som har udviklet sig i Danmark og Nordeuropa igennem millioner af år. Disse plantearter har udviklet et samspil med insekter og andre organismer, som gør, at de er tilpasset hinandens levevis. Blomsterne har en stor værdi for bier, sommerfugle, svirrefluer og andre insekter. De giver næring i form af nektar og pollen og nogle af planterne kan fx tjene som værtsplanter for sommerfuglenes larver.

Fokus på trafiksikkerheden

Vejrabatter kan være flotte og vigtige men trafiksikkerheden har førsteprioritet. Ved at slå rabatterne en gang om året eller efter behov sikrer vi, at græs og blomster ikke vokser over kantpæle og skilte. Samtidig slår vi stadig en stribe yderst i rabatter langs veje, cykelsti og fortov af hensyn til sikkerheden.

Andre tiltag for at øge biodiversiteten langs vejene

På udvalgte rabatter laver vi ekstra naturplejetiltag og samler løbende erfaringer med drift af vejnære områder. Vi har fx lavet afbrændinger og høslæt for at udpine jorden og udsået frø fra vilde hjemmehørende urter for at skabe en mere artsrig blomstring. Vi har også eksperimenteret med at lave udsåninger af vilde blomster i nye rundkørsler fx i rundkørslen ved Nygård. Her blev der udlagt brugt sandkassesand fra kommunens institutioner for at skabe en næringsfattig jord, der giver blomsterne det bedste udgangspunkt for at klare sig i konkurrencen med andre arter. Der blev udsået en frøblanding med en- og flerårige vilde hjemmehørende urter.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.