Væresteder og dagtilbud

Der er forskellige muligheder for aktiviteter om dagen i væresteder eller aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud).

I Helsingør Kommune kan du som Helsingørborger frit benytte: 

  • Værestedet LIV, hvor du kan møde andre med udviklingshandicap. 
  • Værestedet Vinkeldammen hvis du oplever psykiske vanskeligheder.
  • 17A - Vejen frem hvis du har problemer med misbrug eller hjemløshed. 

Aktivitets- og samværstilbuddet på CABAS skal din sagsbehandler henvise dig til.

Det kan også være, at du i stedet er i målgruppen for beskyttet beskæftigelse. Læs om beskyttet beskæftigelse

LIV er et værested med fokus på samvær og aktiviteter. Du behøver ikke være visiteret til at bruge værestedet.

Målgruppe

Mennesker med udviklingshandicap.

Indhold

Værestedet LIV er en del af Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) på Vinkeldamsvej i Helsingør. Der er en cafe og derudover en række aktiviteter, herunder musik, badminton, bordtennis, zumba, fitness, fejring af diverse traditioner og almindelig hygge med film og computerspil.

Læs mere om Værestedet LIV på SPUCs hjemmeside

 

Se kvalitetsstandard for væresteder

Kontakt

SPUC
Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 34 30
E-mail: spuc@helsingor.dk

OBS: Værestedet har i 2024 sommerferielukket i uge 29 og 30.

Hvem er Værestedet for?

Mennesker med psykisk sygdom og/eller psykisk sårbarhed, som ønsker samvær og mulighed for deltagelse i fælleskaber i dagtimerne på hverdage.

Om Værestedet Vinkeldammen

I vores åbningstid mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30-14.30 kan du komme, når det passer dig. Du er også velkommen til at ringe og fortælle, hvornår du kommer, så kan vi møde vi dig i døren.

Vi tilbyder hver dag morgenmad, typisk med hjemmebagte boller og kaffe/te. Vi laver også varm mad til frokosten kl. 12.30.

Du kan komme helt uforpligtigende hos os. Det kræver ikke en visitation eller en bevilling. Det kræver kun, at du har lyst til at komme.

Værestedet Vinkeldammens formål er at bidrage til, at du kan udfolde dig sammen med andre og deltage i sociale fællesskaber, både på værestedet samt i fællesskaber og aktiviteter i det omgivende samfund.

Du er velkommen til bare at komme ind fra gaden og få en kop kaffe, få en snak eller få hjælp til fx MitID eller andet. Din første kop kaffe er selvfølgelig ”på huset”. Ellers er du velkommen til at spille billard, læse litteratur, tage med på udflugter, tage med i biografen eller måske hjælpe med madlavningen.

Vi glæder os til at se dig.

Vi hedder Jesper, Lykke, Susan og Roger.

Kontakt

Værestedet Vinkeldammen
Vinkeldamsvej 11
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 11 17

 

I Værestedet 17A - Vejen frem i Fiolgade kan du få støtte og samvær, og du kan bruge værestedet uden at være visiteret.

Hvem er det for?

17A er for dig, som har sociale problemer såsom misbrug, psykisk lidelse eller hjemløshed og har brug for et sted at være.

Indhold

17A - Vejen Frem er et indendørs tilholdssted i centrum af Helsingør. Her har du mulighed for socialt samvær og for at få en sundhedsplan, som udarbejdes ud fra din definition af, hvad et sundt liv er for dig.

 

 

Se kvalitetsstandard for det specialiserede område

Kontakt

Fiolgade 17A
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 16 00

CABAS tilbyder aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud). Du skal visiteres til tilbuddet.

Målgruppe

Voksne med udviklingshandicap og funktionsnedsættelser.

Indhold

Aktivitets- og samværstilbud er en mulighed for at komme ud, møde andre og få et stimulerende indhold i hverdagen. I CABAS' aktivitets- og samværstilbud i Nygård kan du deltage i forskellige årstidsbestemte aktiviteter, sansemotorik og bevægelse, kreativitet, rytmik, havearbejde og køkkentjanser. 

Yderligere information 

 

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud

Læs mere på CABAS' hjemmeside

CABAS på Tilbudsportalen

Kontakt

CABAS i Nygård
Hellebækvej 61
Tlf. 49 28 48 48
E-mail: mail@cabas.dk

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os