Behov for en særlig social indsats

Der er forskellige indgange til at få rådgivning og hjælp fra Helsingør Kommune, hvis du er over 18 år:

Så kan du besøge Åben Rådgivning på Vinkeldammen!

Hvad er Åben Rådgivning?

Åben Rådgivning er en åben indgang og et rådgivningstilbud. Du kan komme direkte ind fra gaden og medarbejderne byder på en kop kaffe og rådgiver i store og små forhold, der udfordrer din hverdag. Det er også her du skal henvende dig, hvis du ønsker at søge støtte.

Hvem møder jeg i Åben Rådgivning?

I Åben Rådgivning møder du en rådgiver fra myndighedsafdelingen i Helsingør Kommune, som kender til lovgivning og kommunens områder. Du møder også en socialpædagogisk medarbejder, som kender til kommunens egne tilbud. Begge kender også til de forskellige muligheder for støtte og fællesskaber, som findes i såvel kommunalt som ikke-kommunalt regi.

Hvad kan jeg få hjælp til?

I Åben Rådgivning kan du få støtte til at opnå egne ønsker og forfølge håb og drømme.              

Medarbejderne kan rådgive dig med henblik på:

  • at afhjælpe dine presserende problemstillinger - her og nu
  • at rådgive dig om dine muligheder i kommunen
  • at hjælpe dig videre til steder, hvor du kan få den hjælp, du har brug for - det kan være gruppeforløb, foreningsliv, sociale fællesskaber
  • at hjælpe dig videre til en mere grundig undersøgelse af dit støttebehov med henblik på yderligere støtte.

Hvad kan de hjælpe mig videre til?

Du kan blive hjulpet videre til forskellige gruppetilbud i kommunen - fx Kvindenetværksgruppe, Brugerstyret gruppe, Yngregruppe og Mandegruppe, alt efter hvad dit behov er.

Du kan også blive henvist til et af vores motionstilbud. Her har du nemlig mulighed for, at deltage i idræts aktiviteter alle hverdage, helt gratis.

Du kan også blive hjulpet videre til andre, som er dygtige til at hjælpe - fx Headspace eller Lær at tackle-kurser. Disse tilbud kan du også selv opsøge via nettet.

Det kan også være, at Frivilligcenter Helsingør kunne være noget for dig. Frivilligcentret kan bl.a. hjælpe dig med at få overblik over din økonomi og dit budget. Så dem kan vi hjælpe dig med at få kontakt til.

Hvem er Åben Rådgivning for?

Åben Rådgivning er for dig, hvis du er over 18 år og oplever psykiske og/eller sociale udfordringer.

Praktisk

Adresse

Vinkeldamsvej 11
3000 Helsingør

Åbningstider

Åben Rådgivning på Vinkeldammen har åbent:

  • Tirsdag og torsdag kl. 10-12

Læs lidt mere om Råd og vejledning (servicelovens § 12) i katalog over kvalitetsstandarder for Center for Særlig Social Indsats

Andre muligheder og tilbud til dig, hvis du ikke trives i dit hverdagsliv

Så er du velkommen til at opsøge Åben Vejledning på SPUC.

Hvad er Åben Vejledning?

Der er tilknyttet to faste vejledere, der giver råd og vejledning og kan vise videre til relevante gruppeforløb i regi af SPUC. Åben vejledning knytter sig til områder, hvor du kan være udfordret og har brug for støtte til at mestre det, du ønsker, håber og drømmer om.

Hvem er det for?

Dig, hvis du har et udviklingshandicap og oplever udfordringer i dit hverdagsliv.

Praktisk

Adresse

Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør

Åbningstider

Torsdage kl. 15-18.

Kender du til en person, som måske har behov for socialpædagogisk støtte? Så kan du tage kontakt til SKP-teamet i Helsingør Kommune. De kan opsøge borgere efter henvendelser fra behandlingssystemet, andre borgere, politi, boligselskab eller andre dele af det kommunale system.

Hvem kan SKP'erne hjælpe?

SKP’erne modtager typisk henvendelser om mennesker med sociale problemer såsom hjemløshed og/eller psykiske lidelser og misbrug af rusmidler. Borgerne har ofte vanskeligheder ved at benytte de eksisterende tilbud om behandling og social støtte.

Hvordan kan SKP’erne hjælpe?

SKP-teamet samarbejder med borgeren om at afklare og motivere til at finde løsninger på borgerens behov og eventuelt samarbejde om en mere varig støtte. Når SKP-medarbejderen og borgeren har afklaret og stabiliseret situationen afslutter de kontakten, enten fordi borgeren ikke længere har brug for hjælp eller ved at kommunen visiterer til andre støttemuligheder, som så overtager det fortsatte tilbud om støtte m.m. 

Kontakt

Hvis du er bekymret for en medborger, kan du kontakte SKP-teamet på tlf. 49 28 35 80.

SKP-Teamet
C/O Helsingør Rusmiddelcenter
Kongevejen 4 B
3000 Helsingør

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os