Fakturering og EAN-numre

Find information om fakturering og link til elektroniske faktureringsløsninger ved fakturering af offentlige virksomheder.

Helsingør Kommune består af mange forskellige afdelinger, centre og institutioner, som alle har eget EAN-nummer.

EAN-nummeret bruges, når en virksomhed skal sende en elektronisk faktura til det offentlige. Husk altid at angive korrekt EAN-nummer, ellers kommer fakturaen ikke frem til rette modtager i Helsingør Kommune. Det er leverandørens ansvar at få oplyst korrekt EAN-nummer.

Tag kontakt til den, der har bestilt varen eller ring til Helsingør Kommune på 49 28 28 28, hvis der er tvivl om EAN-nummeret.

Helsingør Kommune må som offentlig myndighed kun modtage elektroniske fakturaer.

Sådan kan du sende en e-faktura

Du kan sende din faktura til os direkte fra dit økonomisystem, eller via et Læs Ind-bureau. Du kan også bruge fakturablanketten fra Virk.dk, som er et gratis webbaseret redskab til at sende fakturaer direkte til kommunen. Du slipper altså for brevforsendelse og ekspeditionstid hos et Læs Ind-bureau.

Fakturablanketten på Virk.dk

Sådan fungerer det

Du indtaster modtagerens EAN-nummer og din e-mail-adresse. Derefter indtaster du fakturaoplysningerne. Så snart du klikker "Send faktura", sendes fakturaen direkte til modtagerens økonomisystem. Kort tid efter får du en kvittering pr. e-mail.

Når du som leverandør skal sende faktura til Helsingør Kommune, skal du være opmærksom på, at fakturaen indeholder alle nødvendige oplysninger.

Enhver regning skal opfylde visse krav efter momsreglerne. Reglerne gælder alle regninger, uanset om de er til en offentlig institution eller ej. 

Følgende oplysninger er lovpligtige for alle regninger:

 • Sælgers navn og adresse.
 • Købers navn og adresse.
 • Fakturadato (udstedelsesdato).
 • Fakturanummer.
 • Sælgers CVR-nr. eller SE-nr.
 • Den dato, hvor levering af varerne eller tjenesteydelserne foretages eller afsluttes, forudsat at en sådan dato er forskellig fra fakturadatoen.
 • Betalingsdato.
 • Mængden og arten af leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
 • Gældende momssats.
 • Det momsbeløb, der skal betales.
 • Fakturatotal.

Dertil kommer de særlige oplysninger, som skal på en regning til det offentlige:

 • Kundens EAN-nummer.
 • Kundens personreference, evt. ordrenummer.
 • Evt. afdelingens/institutionens kontostreng (hvis denne er oplyst ved bestilling).

Udbud og Indkøb

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: udbud@helsingor.dk