Åben og Rolig - Et kursus mod stress

For dig, som oplever symptomer på stress på grund af overbelastning.

 • Åben og Rolig kurset har til formål at sænke og forebygge stress samt øge den mentale sundhed og trivsel.
 • Der er fem kursusgange.
 • Indholdet på kurset veksler mellem øvelser, meditation, refleksion og oplæg.
 • Du vil ud over hold-aktiviteterne kunne booke to personlige samtaler med Åben og Rolig-psykologen, som varetager undervisningen.
 • Åben og Rolig-kurserne ledes altid af en psykolog inden for psykologi og stress.  
 • ”Stress” forstås som overbelastning, og stress kan derfor komme af mange årsager fx arbejdspres, arbejdsløshed, uddannelsespres, familiekrise eller fysisk sygdom.

Åben og Rolig programmet kan tilbydes voksne borgere, som har oplevet symptomer på moderat stress i minimum en måned. Symptomer kan være: Træthed, nedsat dagligt funktionsniveau, smerter (hovedpine, maveproblemer), appetitforstyrrelser, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, tendenser til bekymring/ængstelighed eller tristhed/nedtrykthed samt tendenser til social isolation. Henvisningskravene er, at

 • Du skal være fyldt 18 år og bosiddende i Helsingør Kommune.
 • Du skal kunne tale og forstå dansk uden væsentlige problemer (kurserne er på dansk).
 • Du kan være sygemeldt med stress eller ikke-sygemeldt.
 • Lægen skal vurdere, at du ikke har akut brug for psykiatrisk behandling eller terapi.
 • Du må ikke lide af akut traumatisk stress (fx PTSD) eller belastningsreaktioner af så alvorlig karakter, at du har brug for fx individuel psykologisk/tværfaglig behandling.

Du kan ikke selv tilmelde dig kurset. Det er din egen læge, som kan sende en henvisning til Helsingør Kommunes Center for Sundhed og Omsorg.

Din praktiserende læge kan henvise dig cirka en måned før holdstart. Det vil sige i februar, april og september. Der er mulighed for at komme på et hold i marts, maj og oktober. 

Kurserne foregår i Helsingør Kommunes Sundhedshus, Birkedalsvej 35, 3000 Helsingør. Mødetidspunktet er fra klokken 16.00, så du kan deltage, selv om du går på arbejde. Hvis holdet er fuldtegnet, henvises du tilbage til egen læge, som tager hånd om den videre situation.

Helsingør Kommune samarbejder med Fonden Mental Sundhed, som står for kurserne. Åben og Rolig ledes af en psykolog fra fonden. Åben og Rolig-kurserne er afprøvet og veldokumenteret i en række kommuner de sidste 10 år og er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om Fonden Mental Sundhed

Center for Sundhed og Omsorg

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Send Digital Post
Virksomheder: Send Digital Post