Sprogstøtte til flersprogede børn

Sprogstøtte til børn med dansk som andetsprog.

Når du kommer til Helsingør Kommune, og du har børn, som ikke taler dansk, eller som har dansk som deres andet sprog, skal du kontakte Sprogstøttekorpset. Sprogstøttekorpset hjælper dig med at finde ud af, hvilket tilbud dit barn skal have, og hvor dit barn skal indskrives i daginstitution og skole.

I Helsingør Kommune har børn fra 3 til 6 år med dansk som andetsprog kontakt til en medarbejder fra Sprogstøttekorpset. Alle daginstitutioner har en sprogvejleder, som har fokus på den sproglige udvikling i samarbejde med Sprogstøttekorpset.

Hvor får barnet sprogstøtte?

Børn fra 6 til 9 år bliver indskrevet på distriktsskolen. Barnet modtager undervisning i basisdansk af en medarbejder fra Sprogstøttekorpset.

For børn fra 10 til 14 år ligger tilbuddet om undervisningen i basisdansk i Modtageklassen på Nordvestskolen i Helsingør.

Nordvestskolen

Børn fra 14 til 18 år bliver indskrevet på den Internationale Ungdomsskole, som ligger på Ungdomsskolen i Helsingør.

Helsingør Ungdomsskole

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt