Hjemmeundervisning

Som forælder kan du vælge selv at stå for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder.

I Danmark har vi undervisningspligt, men ikke skolepligt. Det betyder, at du kan undervise dit barn hjemme. Dit barn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.

Hvis du selv vil sørge for undervisning af dit barn, skal du søge om det. Hjemmeundervisningen følger samme regler som friskoler og private grundskoler.

Søg om hjemmeundervisning - Brug MitID

Tilsyn og samarbejde med distriktsskolen

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt fører tilsyn med hjemmeundervisningen.

Når du anmelder hjemmeundervisningen udpeger Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt en tilsynsførende fra dit barns distriktsskole. 

Ved tilsynet vil dit barn og underviseren mødes med den tilsynsførende. Tilsynet finder sted der, hvor undervisningen finder sted. Formålet er at vurdere barnets standpunkt fagligt og socialt. Den tilsynsførende kan bede underviseren om at gennemføre test for at få mere viden om elevens aktuelle faglige niveau.

Hvis den tilsynsførende gentagne gange vurderer, at undervisningen ikke er tilfredsstillende, bliver Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt inddraget for at sikre, at dit barn får den lovpligtige undervisning.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt