Modersmålsundervisning

Hvis du er statsborger fra et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan Helsingør Kommune tilbyde dit barn modersmålsundervisning.

Betingelser for at få modersmålsundervisning 

  • Der undervises kun i EU og EØS-sprog.
  • Dit barn skal kunne tale modersmålet, og I skal benytte modersmålet derhjemme i dagligdagen.
  • Modersmålsundervisning på engelsk tilbydes kun i 0. klasse. Da engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. klasse.
  • Modersmålsundervisning på tysk eller fransk tilbydes kun, indtil dit barn får sproget som fag eller valgfag i folkeskolen, dvs. normalt til og med 4. skoleår.
  • Øvrige EU og EØS-sprog tilbydes fra 0-9.-klasse.

Søg om modersmålsundervisning - Du skal bruge MitID

Ansøgningsfrist

Du kan søge fra 1. januar til og med 31. marts 2024. Hvis behovet opstår senere, er det muligt at tilmelde sig i løbet af året. Du kan kun søge digitalt. Inden skolesommerferien starter, får du besked om, der bliver oprettet hold, eller om der tilbydes undervisningen udenfor Helsingør Kommune.

Dit barn kan få undervisning i tre lektioner om ugen. Undervisningen foregår hovedsageligt på hverdage om eftermiddagen efter skoletid.

Modersmålsundervisning uden for Helsingør Kommune

Hvis der ikke er tilmeldt mindst 12 børn til et sprog, så oprettes der ikke et hold i Helsingør Kommune. Hvis der ikke oprettes hold i Helsingør, så er det muligt at få modersmålsundervisning i nabokommuner eller i København.

Helsingør Kommune dækker elevens eventuelle udgifter til transport efter gældende regler.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt