Familiebehandling 0-6 år

Småbørnshuset er Helsingør Kommunes tilbud til familier med børn i alderen 0-6 år og gravide.

Familier visteres til Småbørnshuset gennem Sundhedsplejen, Nordsjællands Hospital, Familierådgivningen, Tværfagligt- og Tværprofessionelt Forum eller underretninger, der kommer direkte ind i Småbørnshuset.

Småbørnshuset har også åbne tilbud til forældre, der deltager i grupper eller kortere forløb, uden at der oprettes en sag.

Familiebehandling

Småbørnshuset tilbyder familiebehandling, forskellige gruppetilbud og kortere psykologforløb. Familiebehandlingen tager udgangspunkt i din families behov og planlægges individuelt.

Målet for jeres familiebehandling fastsættes sammen med jer og de professionelle. I Småbørnshuset kan det både være sundhedsplejerske, psykolog, familiebehandler og socialrådgiver.

Aktiviteter i Småbørnshuset

Småbørnshuset tilbyder Babyleg og Legeværelset, CosP, Gravidgruppe, Mødregruppe, Fædregruppe, Stepping Stone-forløb, Fri af Vold og andre tematiske gruppeforløb.

Småbørnshuset

Bregnehøj
Esrumvej 190
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28