Børne- og Ungerådgivningen (PPR)

Børne- og Ungerådgivningen (PPR) tilbyder rådgivning børn i alderen 0-18 år.

Børne- og Ungerådgivningen yder rådgivning til forældre og fagfolk, når børn har problemer med udvikling, indlæring og trivsel.

Børn udvikler sig i samspillet med deres omgivelser. Derfor arbejder vi ud fra tre grundsætninger:

 • Vi involverer børn og familier aktivt i alle forløb.
 • Vi interesserer os for samspillet mellem barnet og dets omgivelser.
 • Vi sætter fokus på sammenhænge i børns liv.

Vores medarbejdere består af psykologer, tale-hørepædagoger, specialpædagoger og lærere. Vi samarbejder med andre fagfolk som fx sundhedspersonale, socialrådgivere, UU-vejledere.

Børne- og Ungerådgivningen kan:

 • Vejlede om ændringer i familie, dagtilbud eller skole, der vil være til gavn for barnets udvikling.
 • Lave skriftlige vurderinger (PPV’er), når skoleleder skal tage stilling til, om et barn har behov for specialundervisning.
 • Give talepædagogisk hjælp og vejledning, når børn har tale- og sprogvanskeligheder.
 • Yde støtte efter Dagtilbudsloven:
  • Give sparring til personale.
  • Bidrage til pædagogiske handleplaner.
  • Deltage i afprøvning af pædagogiske handleplaner.

Børne- og Ungerådgivningen

Borgmester P. Christensensvej 4B
3000 Helsingør

Telefon: 49 28 26 80
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post