Opbevaring og bortskaffelse af gødning

Gødningen skal bruges som plantenæring på landbrugsjord, og må derfor hverken brændes eller bortskaffes på anden måde.

Gødningen skal opbevares enten:

  • På en møddingsplads med tæt bund, afgrænset af min. 1 m høj mur eller 2 m bred randzone, samt afløb til opsamlingsbeholder eller
  • I en lukket container placeret på tæt bund med afløb til opsamlingsbeholder.

Møddingspladsen skal være stor nok til at kunne rumme al produceret
gødning for mindst seks måneder. Kommunen kan bede dig om at vise os en beregning, der vider at dette er i orden.

Vælger du en løsning med en container, skal du have en skriftlig aftale med den person, som henter din gødning. Aftalen skal gælde for mindst fem år, og kommunen skal have en kopi af aftalen.

Stalde med støbt gulv skal have afløb til opsamlingsbeholder. Har du en vaskeplads skal afløb herfra også ledes til opsamlingsbeholder. Dette kan være den samme beholder, som modtager saft fra stald og møddingsplads.

Stalde og læskure uden fast bund og med dybstrøelse behøver ikke afløb til tank.

Anlæg som stalde, møddingspladser, læskure, m.m. skal overholde de gældende regler for afstandskrav.

Læs evt. mere på borger.dk

Du kan i visse begrænsede tilfælde opbevare gødning på en mark. Betingelsen herfor er, at der er tale om dybstrøelse, der har ligget i stalden i mindst 3-4 måneder i gennemsnit. Gødningen skal dækkes tæt til, så der hverken kommer vand eller luft ind. Det vil sige på samme måde som ensilagestakke

  • Frisk gødning må således ikke opbevares i markstak.
  • Markstakke må maksimalt ligge på samme sted i 1 år.
  • Markstakken skal overholde de gældende afstandskrav.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.