Hobbyhold

Når du er i bebygget område, er der grænser for hvilke dyr, du må have, og for størrelsen af dyreholdet.

Hobbyhold er højst:

  • 2 køer med tilhørende kalve, eller
  • 4 stykker andet kvæg, eller
  • 4 heste med tilhørende føl, eller
  • 2 søer med opfedning af max. 5 slagtesvin, eller
  • 10 får med lam, eller
  • 10 geder med kid, eller
  • 30 høns, eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger,
  • eller tilsvarende.

Dyreholdet må ikke give anledning til væsentlig forurening eller gener. Det er Helsingør Kommune, der vurderer forholdene.

Vejledning til det lille dyrehold

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.