Hjælp til forsørgelse - kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Du kan søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie. Du skal opfylde en række betingelser for at få hjælp.

Du skal søge digitalt 

 • Det er vigtigt, at du på din første ledighedsdag melder dig ledig på Jobnet.dk og møder personligt i Jobbutikken i Jobcenter Helsingør. Du skal bestille tid via linket eller ringe på 49 28 32 20. Er du under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du via din digitale postkasse blive inviteret til samtale i Ungeenheden på Gl. Banegårdsvej 37, Helsingør, og du skal derfor ikke bestille tid i Jobbutikken. Møder du ikke i Jobbutikken eller Ungeenheden, kan det få konsekvens for udbetaling af en eventuel ydelse. Du kan tidligst være berettiget til ydelse fra den dag, hvor du henvender dig til Jobbutikken eller Ungeenheden. 
 • Du skal søge om hjælp til forsørgelse via den digitale løsning.
 • Du kan få hjælp til at gennemføre den digitale ansøgning i Borgerservice eller i Ungeenheden.

Søg om hjælp til forsørgelse - Brug MitID

Bestil tid i Jobbutikken

 • Dine økonomiske forhold skal have ændret sig, eksempelvis på grund af arbejdsløshed, sygdom, separation eller skilsmisse. Kaldes også en social begivenhed.
 • Du skal som udgangspunkt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Din ægtefælle/samlever må ikke kunne forsørge dig.
 • Du må ikke have formue, som kan dække dit forsørgelsesbehov.
 • Dit behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes gennem anden lovgivning.

Du kan søge om særlig støtte til boligudgifter, hvis du:

 • Har høje udgifter til bolig.
 • Har været ude for ændringer i dine forhold - en såkaldt "social begivenhed".
 • Modtager eller er berettiget til at modtage kontanthjælp.
 • Ansøgningsskema fås ved henvendelse i Borgerservice, Center for Job, Borgerservice og Teknologi. 

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40