Boligområder

Vær med til at skabe liv og aktivitet i Helsingørs Nordvestkvarter.

Der evalueres på samarbejdet mindst en gang årligt.

Partnerskabsaftalen kan opsiges skriftligt med en måneders varsel, til den første hverdag i en måned. Ved opsigelse af aftalen tilbagebetales det resterende tilskud til Helsingør Kommune.

Parterne kan ophæve samarbejdsaftalen såfremt den ene part væsentligt misligholder sine forpligtigelser – og – efter at have modtaget skriftligt påkrav herom – ikke har bragt misligholdelsen til ophør inden udløbet af en i påkravet fastsat tidsfrist.

Hvis du ikke har brugt tilskuddet til det aftalte formål, skal du tilbagebetale tilskuddet eller lave en ny aftale om et undervisningsforløb.

Hvis du ikke har brugt hele tilskuddet, skal du tilbagebetale det overskydende beløb.

BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Skriv sikkert til os
Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB