For borgere i Helsingør Kommune

Søg tilskud hvis du tilbyder privat indkvartering til fordrevne fra Ukraine. 

Hvis du har fordrevne ukrainere boende i dit hjem, kan du søge om tilskud. Tilskuddet kan kun søges af værten og udbetales også til værten.

Vær opmærksom på at du skal uploade filer i din ansøgning:

 • Kopi af dine indkvarteredes pas.
 • Kvittering for at der er bestilt tid til ansøgning om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen.

Søg tilskud - digital formular

Der skal udfyldes en ansøgning pr. familie fra Ukraine. Har du brug for hjælp til at udfylde den digitale formular, så kan du kontakte Kontaktcenteret på telefon 49 28 28 28.

Tilskuddet størrelse

 • 200 kr. pr. døgn pr. voksen eller barn over 8 år.
 • 100 kr. pr. døgn pr. barn under 8 år. 

Fra hvornår kan jeg få tilskud?

Tilskuddet kan udbetales fra den dag, hvor indkvarteringen starter. Dog ikke tidligere end fra den 28. marts 2022.

Er indkvarteringen startet tidligere end den dag, du søger tilskuddet, kan du få tilskud med tilbagevirkende kraft dog tidligst fra den 28. marts 2022.

 • Tilskuddet udbetales løbende bagud.
 • Tilskuddet udbetales for en måned ad gangen.
 • Tilskuddet udbetales til ansøgers NemKonto.

Hvornår stopper tilskuddet?

Tilskuddet stopper når:

 • Den indkvarterede har modtaget sin opholdstilladelse.
 • Hvis den indkvarterede flytter fra din adresse.

Hvis du overvejer at tilbyde privat indkvartering til fordrevne fra Ukraine, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

 • Bor du til leje, skal husk at undersøge med din udlejer eller dit boligselskab, om de har særlige regler for, hvor mange der må opholde sig/bo i dit lejemål.
 • Hvis du på eget initiativ vælger at indkvartere ukrainske flygtninge, kan de opholde sig på din, indtil de får opholdstilladelse.
 • Når de modtager opholdstilladelse, kan de blive registreret på din bopæl. Dette kræver, at de reserverer tid i Borgerservice og møder personligt op.

Logiværtserklæring

Uanset om du bor i lejebolig eller ejerbolig, skal du – ved registrering af fordrevne fra Ukraine på din bopæl – udfylde og underskrive en logiværtserklæring.

Offentlige ydelser

Modtager du offentlige ydelser, skal du være opmærksom på, at der kan ske fradrag/bortfald af disse ved at lade andre flytte ind.

Du kan kontakte Frivillignet Helsingør, hvis du vil gøre en indsats for flygtninge og være med til at hjælpe dem til rette i lokalsamfundet.

Eller du kan melde dig som frivillig hos Røde Kors.

Frivillige hos Røde Kors vil blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår i deres lokalområde.

Helsingør Kommune indsamler ikke tøj, ting og møbler. 

Du kan aflevere tøj, ting og møbler i de lokale genbrugsbutikker. Husk altid at aflevere i butikkernes åbningstid. Du må ikke efterlade det foran butikkens dør.

Hvis en ukrainer har behov for hjælp til søge om opholdstilladelse, kan du ringe til Helsingør Kommune på 49 28 28 28 og bede om at blive stillet om til de medarbejdere, der kan hjælpe.

Udlændingestyrelsen har en informationsside med relevante oplysninger om Ukraine.

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 20 04

Borgere: Digital Post til Borgerservice

Virksomheder: Digital Post til Borgerservice