Vederlag for øvrige hverv

Læs om de vederlag der er givet i 2023 for andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg.

§ 16 e i den kommunale styrelseslov fastlægger en pligt for byrådsmedlemmer til at give Byrådet oplysninger om størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hverv, som medlemmet varetager efter valg eller forslag af kommunen. Tilsvarende pligt gælder for så vidt angår ansatte i den kommunale forvaltning.

Byrådet skal offentliggøre disse oplysninger inden udgangen af marts måned.

Benedikte Kiær (C), Borgmester:

Bestyrelsen for Norfors, bestyrelsesmedlem: 27.000 kr.

Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen, næstformand: 75.000 kr.

Jens Bertram (C)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, formand 198.844 kr.

Michael Mathiesen (C)

Hamletscenen, bestyrelsesmedlem: 10.000 kr.

Birgitte Bergman (C)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, bestyrelsesmedlem: 41.362 kr.

Michael Lagoni (C)

Bestyrelsen for Helsingør Havn, næstformand: 41.362 kr.

Mette Lene Jensen (V)

Bestyrelsen for Helsingør Havn, bestyrelsesmedlem: 41.362 kr.

Malthe Jacobsen (Ø)

Bestyrelsen for Helsingør Havn, bestyrelsesmedlem: 41.362 kr..

Gitte Kondrup (A)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, næstformand: 41.362 kr.

Bestyrelsen for Helsingør Havn, formand: 194.764 kr.

Peter Poulsen (A)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, bestyrelsesmedlem: 41.362 kr.

Marlene Harpsøe (Æ)

Bestyrelsen på Plejehjemmet Birkebo, bestyrelsesmedlem: 13.000 kr. 

Birgitte Krohn Madsen

Formand for Beboerklagenævnet 1.1.-31.8.2023: 16.450 kr. (inkl. pension).

Henrik Nordtorp Jørgensen

Formand for Beboerklagenævnet 1.9.-31.12.2023: 8.292 kr. (inkl. pension).

Mie Puch Holler

Formand for Huslejenævnet 1.1.-30.4.2023: 8.198 kr. (Inkl. Pension).

Jeppe Buhl Rasmussen

Formand for Huslejenævnet 1.5.-30.11.2023: 9.658 kr. (Inkl. Pension).

Dorthe Bech Hansen

Formand for Huslejenævnet 1.12.-31.12.2023: 2.079 kr. (Inkl. Pension).

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk