Vederlag byråd og udvalg

Byrådsmedlemmerne får et fast vederlag efter de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Byrådsmedlemmerne i Helsingør Byråd får vederlag for deres arbejde i byråd, stående udvalg mv. samt tillæg, hvis de har børn under 10 år.

Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov, bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv og Helsingør Kommunes styrelsesvedtægt.

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag:

1. Fast vederlag

Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag, for deres kommunalpolitiske arbejde, bortset fra arbejdet som medlem af og formand for stående udvalg, samt hvervet som borgmester og 1. og 2. viceborgmester.

Pr. 1.4.2024 udgør vederlaget 105.546,96 kr./år, 8.795,58 kr./md. 

2. Udvalgsvederlag

Byrådet har den 20. december 2021 besluttet, at der skal ydes et udvalgsvederlag på 3,62 % af borgmesterens til enhver tid gældende vederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg og Børn- og unge-udvalget. 

3. Formandsvederlag

Byrådet har besluttet, at der skal ydes et vederlag til formændene for de stående udvalg.

Formanden for:

 • By-, Plan- og  Trafikudvalget oppebærer 17,14 procent af borgmesterens vederlag.
 • Kultur- og Turismeudvalget oppebærer 17,14 procent af borgmesterens vederlag.
 • Idræts- og Fritidsudvalget oppebærer 17,14 procent af borgmesterens vederlag.
 • Børne- og Uddannelsesudvalget oppebærer 17,14 procent af borgmesterens vederlag.
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget oppebærer 17,14 procent af borgmesterens vederlag.
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget oppebærer 17,14 procent af borgmesterens vederlag.
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget oppebærer 17,14 procent af borgmesterens vederlag.
 • Børn- og Ungeudvalget efter § 18 oppebærer 10 procent af borgmesterens vederlag.

§ 17, stk. 4-udvalg (ingen udvalg i byrådsperioden 2022-2025)

Der ydes ikke vederlag til formændene for § 17, stk. 4-udvalg.

4. Børnetillæg

Byrådsmedlemmer med ét eller flere hjemmeboende børn under 10 år har ret til at modtage et tillægsvederlag, et såkaldt børnetillæg.

Pr. 1. april 2024 udgør børnetillægget 16.330,56 kr. pr. år, 1.360,88 kr. pr. md., uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år. 

5. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester 

1. viceborgmester modtager et vederlag på 7,5 % af borgmesterens vederlag og
2. viceborgmester modtager et vederlag på 2,5 % af borgmesterens vederlag. 

6. Særlige vederlag 

Byrådsmedlemmer kan vælges til andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg. For disse øvrige hverv, skal byrådsmedlemmerne hvert år inden udgangen af marts måned oplyse størrelsen af et givent vederlag. Oversigt offentliggøres på hjemmesiden.

Vederlag indtil 1.4.2025 for alle byrådsmedlemmer: 

Betina Svinggaard

 • Byrådet (8.795,56/105,546,72) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.510,75/42.129) - næstformand

Claus Christoffersen

 • Byrådet (8.795,56/105,546,72) - medlem
 • By-, Plan- og Teknikudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (16.622,74/199.427,88) - formand

Gitte Kondrup

 • Byrådet (8.795,56/105,546,72) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Harun Avdal

 • Byrådet (8.795,56/105,546,72) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Børnetillæg (1.360,88/16.330,56)

Peter Poulsen

 • Byrådet (8.795,56/105,546,72) - medlem
 • By-, Plan- og Trafikudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Silas Drejer

 • Byrådet (8.795,56/105,546,72) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Thomas Horn

 • 2. viceborgmester (2.424,55/29.094,60)
 • Byrådet (8.795,56/105,546,72) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (16.622,74/199.427,88) - formand
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Christian Holm Donatzky

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Knud Mogensen

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Benedikte Kiær

 • Borgmester (96.982,17/1.163.786)
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (0) - formand

Birgitte Bergman

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget (3.510,75/42.129) - næstformand
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Claus Birkelyng

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (16.622,74/199.472,88) - formand
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Gert Dyekjær

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Janus Kyhl

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • By-, Plan- og Trafikudvalget (16.622,74/199.472,88) - formand
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Jens Bertram

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • By-, Plan- og Trafikudvalget (3.510,75/42.129) - næstformand
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.510,75/42.129) - næstformand
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.510,75/42.129) - næstformand
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Knud Vinther Hansen

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.510,75/42.129) - næstformand

Michael Lagoni

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Michael Mathiesen

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • By-, Plan- og Trafikudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (16.622,74/199.472,88) - formand

Bente Borg Donkin

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Mette Lene Jensen

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • 1. viceborgmester (7.273,66/87.283,92)
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget (16.622,74/199.472,88) - formand
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Marlene Harpsøe

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (16.622,74/199.472,88) - formand
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (3.510,75/42.129) - næstformand

Jørgen Bodilsen

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • By-, Plan- og Miljøudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Malthe Jacobsen

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Thomas Kok

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • By-, Plan- og Trafikudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Ulla Kokfelt

 • Byrådet (8.795,56/105.546,72) - medlem
 • By-, Plan- og Trafikudvalget (3.510,75/42.129) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.510,75/42.129) - næstformand
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (3.510,75/42.129) - medlem

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk