Tandregulering for Fredensborg og Helsingør Kommune

Specialtandlægen kommer to til tre gange årligt på alle skoletandklinikker både i Helsingør og Fredensborg.

Specialtandlægen undersøger om de børn, der har væsentlige afvigelser i tandstillingen, har behov for tandregulering.

Forældre får besked

Hvis det skønnes, at der er behov for tandregulering, indkaldes barnet med forældre på Tandreguleringsklinikken til en samtale og nærmere undersøgelse, før det endeligt afgøres, om behandling kan tilbydes.

De børn, der vurderes at have behov for tandregulering, vil blive indkaldt på Tandreguleringsklinikken til en samtale og evt. behandling.

Indkaldelsen vil ske på det rette tidspunkt i forhold til kæbernes og tandsystemets modenhed. Tandreguleringen varetages af specialtandlæger i ortodonti og foregår på kommunens Centralklinik for Tandregulering, Borupgårdskolen, Smakkevej 2, 3070 Snekkersten.

Enkelte simple, som regel tidlige behandlinger bliver udført på lokalklinikken af barnets sædvanlige tandlæge efter specialtandlægens anvisning.

Målet med tandregulering er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der kan risikere at give barnet problemer på kortere eller længere sigt. Sundhedsstyrelsen har fastsat kriterier for, hvilke tandstillingsfejl den kommunale tandpleje skal tilbyde at behandle. Dvs. der kan forekomme tandstillingsfejl, oftest af kosmetisk art, som kommunen ikke kan tilbyde at behandle.

Tandreguleringen

Afdeling Snekkersten
Smakkevej 2
3070 Snekkersten

Telefontider

Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-17.00