Retningslinjer for BUT-ydelser efter indgået kontraktaftale

Retningslinjer for behandling af børn og unge hvor der er skriftlig er indgået aftale med den praktiserende tandlæge om behandling af barnet.

Hvilke behandlinger må udføres uden forhåndsgodkendelse?

Alle ydelser med faste priser, der er omfattet af BUT-overenskomsten, må udføres uden forhåndsgodkendelse.
Ydelser, der ikke er omfattet BUT-overenskomsten eller ydelser hvor der er "Fri pris", må først iværksættes efter forudgående visitation og godkendelse fra Tandplejens kontor.

Dog ikke: Flerflade plastfyldninger i molar og præmolarer under følgende forudsætninger: Flerfladeplast i permanente kindtænder.
Der er ikke overenskomstfastsatte priser på området. Flerfladeplast i permanente kindtænder er ikke omfattet af faste priser i BUT-overenskomsten.

For at mindske den administrative byrde hos begge parter er det besluttet, at der ydes et fast tilskud til plastfyldninger i molar og præmolarer. Det er ikke nødvendigt med ansøgning/tilsagn før behandlingen.

Fast max. tilskud:
Præmolar enkeltkombineret, 2 flader 986 kr.
Præmolar 3 flader dobbeltkombineret 1.009 kr.
Molar enkeltkombineret 996 kr.
Molar dobbeltkombineret 1.205 kr.

Såfremt tandlægens pris er højere end ovennævnte priser, er merprisen 100% egenbetaling for forældre/patient.

Tandplejens kontor
Egevænget 4-6
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 18 11

SE nr.: 64 50 20 18
EAN nr.: 579 000 112 6193

Tandplejen for børn og unge

Telefonnumre

Klinikkernes Call Center: 49 28 18 48

Tandreguleringens Call Center: 49 28 18 40

Telefontider

Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-17.00