Kropsbårne hjælpemidler

Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om kropsbårne hjælpemidler.

Du kan få bevilget kropsbårne hjælpemidler, hvis hjælpemidler i væsentlig grad:

 • Kan afhjælpe varige følger af din nedsatte funktionsevne.
 • Kan lette din daglig i dit hjem.
 • Er nødvendigt i dit arbejdsliv. 

Søg hjælpemidler for borgere

Søg om kropsbårne hjælpemidler (For borgere og tredjepart)

Du skal altid have en bevilling, før du bestiller eller køber hjælpemidlet. Helsingør Kommune afregner direkte med leverandørerne.

Læs også Servicestandarder for kropsbårne hjælpemidler.

 • Kropsbårne hjælpemidler er en betegnelse for hjælpemidler, der bæres på kroppen eller bruges i relation til kroppen.
 • Kropsbårne hjælpemidler er personlige og skal ikke afleveres tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.
 • For nogle kropsbårne hjælpemidler er der egenbetaling.
 • Arm- og benproteser.
 • Indlæg eller ortopædisk fortøj.
 • Stomihjælpemidler.
 • Inkontinenshjælpemidler.
 • Diabeteshjælpemidler.
 • Kompressionshjælpemidler.
 • Brystproteser.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00