Den kommunale ungeindsats

Er du mellem 15 og 25 år, er du omfattet af den kommunale ungeindsats og kan få hjælp i Ungeenheden.

En indgang

Du kan som ung i alderen 15-25 år, eller som forældre til en ung i alderen 15-18, kontakte Ungeenheden og få hjælp i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.

Sådan kontakter du Ungeenheden:

  • Ring til Ungeenheden på telefon: 49 28 10 40.
  • Skriv til os via digital post. Det kræver MitID.

Vi hjælper dig videre i uddannelse eller beskæftigelse. Uanset om du har brug for rådgivning og vejledning, eller om du har brug for hjælp til at få koordineret en særlig indsats omkring dine problemstillinger.

Formål

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én samlet indgang til Helsingør Kommune. Den kommunale ungeindsats koordinerer de nødvendige indsatser, der sikrer, at du som ung kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse, efter at du har afsluttet dit grundskoleforløb.

Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder vi en vej til at realisere disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.

Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan. Den er en køreplan for, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt.

Vi samler nemlig oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening – og hvis du giver os lov!

Vigtigst af alt, du er en aktiv del af planen.

Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder vi en vej til at realisere disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.

Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan. Den er en køreplan for, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt.

Vi samler nemlig oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening – og hvis du giver os lov!

Vigtigst af alt, du er en aktiv del af planen.

  • Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at gennemføre en uddannelse eller finde et job?
  • Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?
  • Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?
  • Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller samfundsfag?
  • Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at løse opgaver for kunder eller på værksteder eller ved at være i praktik?
  • Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?

Så kan FGU være rigtig god for dig.

Tænker du, at den forberedende grunduddannelse kunne være det rette tilbud til dig, kan du kontakte den kommunale ungeindsats, og vi vil hjælpe dig videre.

Hvad er FGU?

Den forberedende grunduddannelse er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen, eller som har for lave karakterer til at blive optaget på den ønskede ungdomsuddannelse.

Ungeenheden

Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post