6.-10. klasse - For elever og forældre

I løbet af din skoletid fra 6.-10. klasse skal du igennem undervisning og forskellige aktiviteter, der forbereder dig til dit valg af ungdomsuddannelse.

Du vil få kollektiv vejledning. Det er vejledning for større grupper eller din klasse.

Hvis du har særlige behov for vejledning, vil du få individuelle vejledningsforløb, som hjælper dig med at blive afklaret om uddannelsesvalg og gør dig uddannelsesparat.

Find din vejleder

Allerede i 6. klasse møder du møde din UU-vejleder. I 6. klasse får du nemlig undervisning i faget Uddannelse og Job. Det er din UU-vejleder, der underviser. Din UU-vejleder vil blandt andet præsentere dig for de forskellige uddannelsesmuligheder, der er efter 9. klasse, og I vil komme ind på emner om job og erhverv.

Din vejleder vil skrive mere om indholdet af Uddannelse og Job på Meebook og Aula.

Undervisningen i Uddannelse og Job fortsætter i 7. klasse, så her vil du se mere til din UU-vejleder.

Din UU-vejleder vil præsentere dig for de forskellige uddannelsesmuligheder, der er efter 9. klasse og fortælle dig om job og erhverv.

Din vejleder vil skrive mere om indholdet af Uddannelse og Job på Meebook og Aula.

I 8. klasse skal du arbejde videre med uddannelse og uddannelsesvalg på mange forskellige måder. Du deltager i en masse aktiviteter. Aktiviteterne skal klæde dig godt på til at kunne træffe dit foreløbige uddannelsesvalg. Aktiviteterne foregår både skolen og ude af huset.

Din UU-Vejleder underviser dig i det obligatoriske fag Uddannelse og Job. Det skal give dig en bedre forståelse af, hvad du kan og vil, og du lærer mere om uddannelsessystemet.

Desuden skal du arbejde med emner inden for arbejdsmarkedet. Du kommer også til at beskæftige dig med iværksætteri, arbejdsmiljø og meget andet. 

Kollektiv vejledning

Du skal fortsat deltage i kollektiv vejledning. Kollektiv vejledning er gruppe- eller klassebaserede vejledningsaktiviteter, som forbereder dig til dit valg af ungdomsuddannelse. Du vil blive udfordret på din forestilling om uddannelse og job, så du kan træffe et velovervejet valg.

Vejledningsaktiviteter

Ud over kollektiv vejledning skal du og dine klassekammerater deltage i forskellige vejledningsaktiviteter ud af huset.

Skills: I starten af 8. klasse vil du og en af dine lærere besøge en erhvervsuddannelse på en Skills-dag. I kommer til at høre om, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvad man kan bruge den til. I kommer også til at deltage i en konkurrence.

Scor Fremtiden: Du og din klasse kommer på uddannelsesmessen Scor Fremtiden, som finder sted i starten af oktober. Her kan du besøge standene og møde elever, lærere og vejledere fra ungdomsuddannelser, efterskoler og 10. klasser m.m. Der er også aften åbent en af dagene for dig og dine forældre.

Introduktionskurser: På 8. klassetrin skal du på introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Introduktionskursernes formål er at præsentere dig for uddannelsessystemet på en praktisk måde og introducere dig for de muligheder, der findes. Introduktionskurserne foregår som en klasseaktivitet. Du kommer til at være en dag på fire forskellige ungdomsuddannelser. Du kommer til at være på både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Formålet med vejledningsaktiviteterne er, at du bliver præsenteret for de forskellige uddannelsesmuligheder efter grundskolen, så du kender uddannelseslandskabet godt nok til at kunne træffe et valg.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat?

I 8. klasse skal din skole og UU-Vejleder vurdere, om du vil være uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Af hensyn til dig starter den proces allerede i 8. klasse.

Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat, skal skolen og din UU-Vejleder lægge en plan for, hvordan du bedst kan hjælpes til at blive uddannelsesparat. Det gøres i et samarbejde med skolen, dig og dine forældre.

Har du særlige behov for vejledning, bliver du tilbudt individuelle vejledningsforløb med din UU-Vejleder.

Undervisning i Uddannelse og Job

Når du går i 9. klasse bliver du fortsat undervist af din UU-Vejleder i det obligatoriske fag Uddannelse og Job. Det skal give dig en bedre forståelse af hvad du kan og vil, og du lærer mere om uddannelsessystemet.

Vejledning

I 9. klasse modtager du fortsat kollektiv vejledning – det vil sige gruppe- eller klassebaserede vejledningsaktiviteter –  som skal hjælpe dig med at forberede dig til valg af ungdomsuddannelse. Her vil du blive udfordret på din forestilling om uddannelse og job, så dit endelige valg sker på et reflekteret og oplyst grundlag. I den kollektive vejledning indgår som minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt nedenfor. De kommer til at hænge tæt sammen med den undervisning du modtager i det obligatoriske fag Uddannelse og Job.

I den kollektive vejledning indgår:

1.indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder

2.vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, studievalgsportfolio, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse

3.introduktion til at arbejde med den nationale vejledningsportal, uddannelsesguiden ug.dk og eVejledningen

4.orientering om hele uddannelsessystemet

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat vil du fortsat blive tilbudt individuelle samtaler eller andet, som kan hjælpe dig til at blive uddannelsesparat

Praktik

Din skole bestemmer om alle elever i 9. klasse kan komme i praktik. Hovedreglen er, at du selv skaffer din praktikplads. Praktikken varer 1 uge. Der er regler for, om du får din transportudgift refunderet. Praktikseddel

Uddannelsesplan

Alle unge i 9. klasse skal lave en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er en del af den ansøgning, som du skal sende til den uddannelsesinstitution, du søger optagelse på efter 9. eller 10. klasse og dels en studievalgsportfolio. Den er samtidig et vigtigt hjælpeværktøj for dig, når du skal blive mere afklaret omkring uddannelsesønsker.

I Studievalgsportfolioen skal du præsentere dig selv og blandt andet fortælle om dine overvejelser i forbindelse med dit uddannelsesvalg. Du skal beskrive dine styrker og udfordringer og angive, hvilke faglige mål du har med din uddannelse.

Tidsfrist

Er du erklæret uddannelsesparat, har du og dine forældre sammen ansvaret for, at uddannelsesplanen er udfyldt senest 1. marts. Det sker på www.optagelse.dk.

Du og dine forældre kan sammen læse meget mere om uddannelsesplanen på Uddannelsesguiden: www.ug.dk

Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Senest 1. marts skal din ansøgning sendes til din 1.prioritet. Dette foregår på optagelse.dk. Hvis du er erklæret uddannelsesparat, skal du sammen med dine forældre selv sørge for at søge. UU-Øresund vil i den kollektive vejledning gennemgå, hvordan du gør. Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat vil din UU-Vejleder hjælpe dig og dine forældre med ansøgningen.

Vejledning

I løbet af 10. klasse skal finde ud af, hvad du vil bagefter. Du kommer derfor til en eller flere vejledningssamtaler. Her vil der blive snakket om dit brobygningsønske og uddannelsesønske.

Samtalerne danner også baggrund for den uddannelsesparatheds-vurdering, du skal have for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

På mange 10. klasseskoler kommer vejlederen også ud i klasserne for at udbrede kendskabet til ungdomsuddannelser og for at hjælpe ved din endelige tilmelding til ungdomsuddannelse.

Brobygning

I 10. klasse skal du deltage i obligatorisk brobygning. Det vil sige, at du skal besøge mindst en ungdomsuddannelse. Et brobygningsforløb kan vare fra 2 til 10 dage.

Brobygningen skal give dig et bedre grundlag for at tage det endelige valg af ungdomsuddannelse. Du kommer ud og oplever miljøet og undervisningen på uddannelsen og får mulighed for at tale med elever og lærere.

Brobygningen kan foregå som:

  • Dele af et grundforløb på en erhvervsuddannelse.
  • Dele af en gymnasial uddannelse (hf, hhx, htx og stx).

Vejlederen hjælper dig med at finde ud af, hvilken eller hvilke ungdomsuddannelser du skal besøge og kan også hjælpe dig med tilmelding.

Uddannelsesplan

Alle unge i 10. klasse skal lave en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er:

  • Den ansøgning, som du skal sende til den uddannelsesinstitution, du søger optagelse på efter 10. klasse
  • Dit Studievalgsportfolio, som er et obligatorisk og vigtigt hjælpeværktøj for dig, når du skal blive mere afklaret omkring dit uddannelsesønske.

I Studievalgsportfolioen, skal du præsentere dig selv og blandt andet fortælle om dine overvejelser i forbindelse med dit uddannelsesvalg. Du skal beskrive dine styrker og udfordringer og angive, hvilke faglige mål du har med din uddannelse, samt om du har overvejet andre uddannelser.

Tidsfrist

Er du vurderet uddannelsesparat, har du og dine forældre sammen ansvaret for, at uddannelsesplanen er udfyldt og afsendt senest 1. marts. Det sker på www.optagelse.dk.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, hjælper din UU-Vejleder dig og dine forældre med at udfylde uddannelsesplanen.

Praktik

Du har også mulighed for at komme i praktik i løbet af 10. klasse. Der er som regel ikke en fast praktikuge, så det er noget, du aftaler i samarbejde med skolen, din vejleder og dine forældre.

Udfyld praktikseddel så du er forsikret - brug Unilogin 

Ansøgning til ungdomsuddannelse

Senest 1. marts skal din ansøgning sendes til din 1.prioritet. Dette foregår i optagelse.dk. Hvis du er vurderet uddannelsesparat, skal du sammen med dine forældre selv sørge for at søge. UU-Øresund vil i den kollektive vejledning gennemgå, hvordan du gør.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, hjælper din UU-vejleder dig og dine forældre med ansøgningen.

Ungeenheden

Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post