Støj og lugt

Er du generet af støj og lugt kan du få hjælp fra Helsingør Kommune.

Støj fra virksomheder

Er du generet af støj fra erhvervsvirksomheder, kan Center for By, Land og Vand hjælpe med at måle og vurdere støjen. Normalt vil vi kræve, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes.

Støj fra privates varme- og ventilationsanlæg (herunder varmepumper) er omfattet af samme regler som støj fra virksomheder.

Støj fra bygge- og anlægsarbejde

 Læs forskrift om bygge- og anlægsarbejde

Hvad skal jeg gøre?

Du skal sende en beskrivelse af generne, hvor og hvornår de forekommer til Center for By, Land og Vand.

Svarfrister

Du vil normalt blive kontaktet kort tid efter modtagelsen af din klage og senest efter 14 dage.

Akut forurening

Vurderer du, at det er akut, skal du kontakte politiet.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.