Velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet

Velfærdsaftalen betyder, at daginstitutionerne sættes fri fra en væsentlig del af den nationale lovgivning på dagtilbudsområdet.

I en treårig periode har Helsingør Kommune fået nye muligheder for at udvikle kvaliteten i vuggestuer og børnehaver til gavn for børnene. Helsingør Kommune er nemlig udvalgt som én af to kommuner, som er sat fri på dagtilbudsområdet. Denne frisættelse kaldes for velfærdsaftalen, og den løber fra 1. juli 2021 til 30. september 2024.

Helt konkret betyder velfærdsaftalen, at daginstitutionerne sættes fri fra en væsentlig del af den nationale lovgivning på dagtilbudsområdet. Tilsvarende har Byrådet i Helsingør Kommune frisat dagtilbuddene fra størstedelen af de kommunale regler og retningslinjer, som hidtil har reguleret dagtilbudsområdet. Frisættelsen fra den nationale lovgivning og de kommunale regler og retningslinjer giver mulighed for, at de dygtige ledere og medarbejdere i daginstitutionerne får mere spillerum til at bruge deres høje faglighed og erfaring til at udvikle deres drømmedagtilbud.

Udviklingen af daginstitutionerne sker i tæt samarbejde med forældrene, som får nye muligheder for at involvere sig i barnets daginstitution.

Det fælles overordnede mål for frisættelsen er at skabe endnu mere kvalitet for børnene.

Borgmester Benedikte Kiær udtaler:

Jeg er oprigtigt glad for den tillidserklæring, som regeringen og Folketinget har vist os med velfærdsaftalen. Jeg har fuld tillid til, at vores ledere og medarbejdere i daginstitutionerne kan sætte deres gode ideer, faglighed og erfaring bedre i spil, når de bliver styret meget mindre af nationale regler og kommunal praksis. Forældre og børnenes ønsker og input bliver et meget vigtigt bidrag til det spændende faglige udviklingsarbejde, vores personale skal i gang med. Frisættelsen bliver en unik mulighed for medarbejdere og forældre for at prøve nye veje af i vores mål om at skabe Danmarks bedste dagtilbud.

Med velfærdsaftalen gives arbejdsro og plads til at lave lokale løsninger tæt på børnene. Frisættelsen åbner nemlig op for, at faglige skøn vejer tungere end procesregler.

Det er op til de enkelte ledere, medarbejdere og forældre at udvikle deres daginstitution ud fra egne ønsker og drømme. Ledere og medarbejdere kan sammen med forældre og børn eksperimentere og prøve nye ideer af uden indblanding fra politikerne. Tillid og sund fornuft er nøgleord i hele frisættelsen.

Byrådet har i maj 2021 sat mål og retning for arbejdet med velfærdsaftalen. Målene tager udgangspunkt i kommunes Vision 2030 for 0-6 års området.

  • Sammen vil vi udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.
  • Sammen vil vi udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  • Børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne tale et alderssvarende og varieret dansk, når de kommer i skole, så andelen af børn, der ikke har brug for en særlig sproglig indsats, udgør 95 procent.
  • Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.

Rammen for udviklingsarbejdet i frisættelsen er fastsat via en række nationale og kommunale hegnspæle. Hegnspælene er udtryk for de dele af den nuværende lovgivning eller de kommunale regler og retningslinjer, som daginstitutioner ikke kan fravige.

Link til statslige hegnspæle

Link til overblik over gældende lovgivning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt