Overgang fra dagtilbud til skole

Alle børn, der skal starte i skole, starter i SFO i maj før skolestarten i august.

Du skal i forbindelse med indskrivning til skole også opskrive dit barn til SFO på Digital Pladsanvisning.

Skriv dit barn op til daginstitution, SFO eller klub - Brug MitID

Børn, som ikke ønsker at gå i kommunal SFO i forbindelse med deres skolegang, kan blive i børnehaven indtil den 31. juli. Hvis barnet ikke ønsker SFO, bliver barnet automatisk den 31. juli.

Privat skole

Børn, der skal begynde skolegang i en privat skole og benytte dennes SFO, kan fortsætte i børnehaven indtil 31. juli, hvorefter de automatisk udmeldes. 

Børn fra andre kommuner

En eventuel plads i anden kommune skal være opsagt, inden barnet kan starte SFO i Helsingør Kommune.
Accepterer du en plads i Helsingør Kommune, men opsigelsesperioden ikke er afsluttet i den kommune, som du flytter fra, skal du betale for plads i både til-og fraflytningskommunen. 

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37

Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen