Lukkedage i dagtilbud

Oversigt over lukkedage i dagtilbud i Helsingør Kommune.

Lukkedage skoleåret 2023/2024

  • Juleferie den 21., 22., 27., 28. og 29. december 2023 samt den 2. januar 2024.
  • De tre dage før påske (den 25., 26. og 27. marts 2024).
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag den 10. maj 2024.
  • I lukkedagene tilbydes børn i SFO og dagtilbud sampasning i Børnehuset Rosenkilden i Helsingør.

Lukkedage dagtilbud sommeren 2024

  • Dagtilbuddene holder lukket i uge 29, 30 og 31.
  • I de tre lukkeuger etableres sampasning lokalt, men færre dagtilbud holder åbent.
  • Lukkeugerne vil følge SFO'ernes og klubbernes lukkeuger, som altid ligger i uge 3-5 af skolernes sommerferie.
  • Sampasningen er under planlægning. Familierne får besked gennem dagtilbuddet, så snart der er nyt om tilmelding med videre. 

Sampasning ved lukkedage

  • Der tilbydes ikke sampasning i weekender, helligdage og juleaftensdag den 24. december.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt