Pædagogisk assistent-uddannelsen

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en grundlæggende erhvervsuddannelse med en kombination af skole-undervisning og praktikuddannelse.

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en grundlæggende erhvervsuddannelse med en kombination af skoleundervisning og praktikuddannelse. Skoleundervisningen foregår på SOPU Nordsjælland. Praktikuddannelsen foregår i Helsingør Kommune.

  • Uddannelsesforløbet varer normalt 2 år og 3 måneder. Din uddannelse kan have kortere varighed, afhængig af dine forudsætninger. Dette afgøres af skolen gennem en kompetencevurdering.
  • Vi samarbejder med SPOU Nordsjælland i Hillerød, hvor undervisningen foregår.
  • Praktikperioderne, som er af ca. 6 måneders varighed, foregår hovedsageligt i dagtilbud (0-6 år), SFO og klubber. 
  • I praktikperioderne følger du en praktikvejleder, som du også har vejledningstimer sammen med.
  • Kommunens uddannelsesansvarlige indkalder elever og praktikvejledere til et dialogmøde to gange under hvert praktikforløb, og aflægger besøg hos eleven i praktikinstitutionen under 3. praktikperiode.

På uddannelsen til pædagogisk assistent er det de praktiske, kreative og fysiske aktiviteter, der er i fokus. Gennem skole og praktikforløb lærer du, hvordan kreative, sproglige og fysiske aktiviteter udvikler børn og voksne. Du lærer om sundhed og trivsel. Du lærer også om forskellige kommunikationsformer til at håndtere konflikter. Du bliver fortrolig med at bruge pædagogiske redskaber i dagligdagen.

Som pædagogisk assistent kan du søge arbejde inden for det kommunale og private område, med tilbud til børn og unge i dagtilbud, SFO og fritidsklubber samt i dag- og døgntilbud for unge og voksne udviklingshæmmede. Uddannelsen er desuden adgangsgivende til pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCC.

For at blive optaget på hovedforløbet på uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) er kravene, at du som minimum har karaktererne 02 i matematik og dansk fra folkeskolens afslutningsprøve, 9. eller 10. klasse. Derudover skal du have et godkendt Grundforløb 2 rettet imod PAU, eller være i gang med dette.

Læs mere om uddannelsen og adgangskrav

Vi forventer, at du har lyst, interesse og personligt overskud til at indgå i et uddannelsesforløb, hvor du selv er ansvarlig for at efterleve de krav og forventninger, der er, såvel fra skolen som fra praktikstederne. Desuden er det en forudsætning, at du kan udvise empati, social forståelse og selvstændighed.

  • Ansøgning om ansættelse skal ske gennem Helsingør Kommunes hjemmeside hvert år i marts måned.
  • Efterfølgende bliver du indkaldt til en ansættelsessamtale.
  • Hvis du bliver optaget som elev, indgår du en uddannelsesaftale med Helsingør Kommune.
  • Du ansættes under hele uddannelsesforløbet med elevløn, som pr. måned er: Elever under 18 år: ca. 8.000 kr. i hele perioden. Elever over 18 år: ca. 10.300 kr. i det 1. år og ca. 10.950 kr. i det 2. år.

Voksen-elevløn: Hvis du er over 25 år, kan du søge voksen-elevløn. For at få dette skal du have haft mindst ét års beskæftigelse på det pædagogiske område inden for de seneste fire år. 

Mere information: Uddannelsesansvarlig Sanne Gudmann tlf. 49 28 33 16.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt