Kontorelever

Bliv kontorelev i Helsingør Kommune.

Vi søger nye kontorelever hvert år i februar. De nye kontorelever begynder den 1. september.

Krav til jobbet som kontorelev:

  • Du har et HG-grundbevis med adgang til offentlig administration, som er påbegyndt eller udstedt før 1. august 2015, eller EUX.
  • Er din baggrund HF, HTX eller STX, skal du have gennemført et supplerende 10 ugers forløb inden ansættelsesdatoen.
  • Er din baggrund HHX eller EUX med en anden fagretning end kontor, skal du have et supplerende EUS-forløb.

Kontakt din handelsskole, hvis du er i tvivl om, du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt med en elevtid på to år. De første tre måneder er gensidig prøvetid. I Helsingør Kommune kan du som kontorelev blive uddannet inden for tre forskellige linjer: Økonomi, Borgerrettet og Allround.
Du vil som allround-kontorelev rokere i to af kommunens centre. På de øvrige linjer vil du blive i det samme center i hele din elevtid. Som elev skal du i løbet af elevtiden gennemgå Erhvervsskoleuddannelsen bestående af tre skoleperioder samt fagprøve og eksamen.

Medarbejdergoder

Som elev er du omfattet af de samme regler og medarbejdergoder, som gælder for øvrige ansatte i kommunen. For eksempel personalerabatter, motionsklubber og udflugtsmuligheder. I flere af vores centre er der mulighed for at købe mad i kantinen.

Elevrådet

Kontoreleverne har et Elevråd. Det består af både 1. og 2. års elever. Der holdes møder cirka fem gange om året. Her udveksles erfaringer eleverne imellem og arrangeres sociale aktiviteter som for eksempel bowlingture og julefrokoster.

Hvis du fastansættes, når du har gennemført uddannelsen, har du store muligheder for at videreuddanne dig. Alle tilbydes kommunomuddannelsen, som er en overbygning på din assistentuddannelse.

Du kan også på sigt videreuddanne dig til blandt andet:

  • Socialformidler.
  • Diverse uddannelser på Forvaltningshøjskolen.

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk