Databeskyttelse

Helsingør Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere, så håndteringen sker på sikker og lovlig vis.

Vi har tilknyttet to databeskyttelsesrådgivere. Deres opgave er:

 • At hjælpe borgerne, hvis de har spørgsmål eller brug for hjælp i forhold til Helsingør Kommunes håndtering af personoplysninger.
 • At overvåge kommunens behandling af personoplysninger og rådgive os om korrekt overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgiver er Egil Husum og Nilas Monberg. De kan kontaktes på: 72 27 30 02.

De kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til Helsingør Kommunes behandling af dine oplysninger eller du har mistanke om, at Helsingør Kommune har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Databeskyttelsesrådgiveren er uvildig og refererer til byrådet.

Hvis din henvendelsen indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger, kan du skrive sikkert til databeskyttelsesrådgiveren. Du skal logge på med din nem-id, og mailen sendes sikkert og krypteret.

Skriv til databeskyttelsesrådgiveren som borger

Skriv til databeskyttelsesrådgiveren som myndighed eller erhverv

Hvis din henvendelse ikke indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger, kan du skrive en almindelig mail til dpo@helsingor.dk men vær opmærksom på, at den hverken er sikker eller krypteret. Dette kræver ikke nem-id.

Du kan også sende et almindeligt brev til databeskyttelsesrådgiveren, Stengade 59, 3000 Helsingør.

Databeskyttelsesrådgiverne kan kun hjælpe dig med spørgsmål om databeskyttelse.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over Helsingør Kommunes sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte Helsingør Kommunes anonyme rådgivning for borgere.

Når Helsingør Kommune behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som skal bidrage til åbenhed og gøre dig i stand til at varetage dine interesser.

Kort fortalt er dine rettigheder følgende:

 • Ret til at få information fra os om, at vi behandler oplysninger om dig.
 • Ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv.
 • Ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger (kommunen skal have et lovligt behandlingsgrundlag).
 • Ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet (kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at slette oplysninger om dig).

Helsingør Kommune håndterer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver. Mange af vores opgaver er fastsat i lovgivningen.

Eksempler på de to typer personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Fødselsdato.
 • Familieforhold.
 • Økonomi.

Følsomme og fortrolige personoplysninger:

 • Cpr.nr.
 • Helbredsoplysninger. 
 • Seksuelle forhold eller orientering.
 • Politisk eller religiøs overbevisning.
 • Særlige sociale problemer.

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra borgerne selv fx i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle personoplysninger henter vi selv lovligt fra offentlige registre eller andre myndigheder, fx om indkomst, skat og ejendomme.

Hvis vi har brug for at indhente personoplysninger fra fx din læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig.

I forbindelse med behandlingen af din sag eller henvendelse, kan vi have behov for at videregive oplysninger til andre myndigheder eller privatpersoner. Det gør vi i det omfang, at det følger af vores forpligtigelser efter lovgivning på området - eller forvaltningslovens regler om partshøring og aktindsigt.

Databeskyttelsesrådgiver

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28 (Helsingør Kommunes hovednummer)