Udsatterådet

Udsatterådet er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner i Helsingør Kommune og er et rådgivende organ for det politiske niveau.

Mødedatoer og referater

Læs referater fra Udsatterådsmøder

 • Tre ledere af lokale sociale tilbud.
 • Seks brugerrepræsentanter.
 • To politikere.

Udsatterådet beskæftiger sig med de mest udsatte gruppers lokale forhold. De mest udsatte grupper er i denne sammenhæng borgere med alkohol- og stofmisbrug, sindslidelse, borgere i hjemløshed eller prostitution eller andre, der, på grund af alvorlige problemer, befinder sig i udkanten af eller uden for det gængse fællesskab og derfor ofte bliver overset. Udsatterådet mødes fire gange årligt.

Se Rådet for Socialt Udsattes video om lokale udsatteråd

 • Indsamle viden om lokale udsattes problemer og særlige sociale- og sundhedsmæssige behov.
 • Formidle viden om lokale udsattes problemer og særlige sociale- og sundhedsmæssige behov.
 • Anbefale sociale og sundhedsmæssige initiativer i forhold til udsatte borgere.

Udsatterådet behandler ikke konkrete personsager eller klager.

2024

 • 9. februar
 • 19. april
 • 7. juni
 • 1. november
 • 13. december.

Kontaktperson: Gry Espe Bak, Center for Særlig Social Indsats, tlf. 49 28 32 58.

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os