Valgkort

Valgkort udsendes senest fem dage før et valg. På valgkortet kan du se, hvor du skal stemme.

På valgkortet står vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten, hvor valgstedet ligger, samt dato og tid for afstemningen. Du skal stemme på det valgsted, der er angivet på valgkortet, også selv om du er flyttet til et andet område inden for kommunen.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal stemme, eller hvis du ikke senest fem dage før et valg har modtaget dit valgkort, bedes du henvende dig til:

Borgerservice, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør, tlf. 49 28 20 04.

Det samme gælder, hvis du mener, at valgkortets indhold er forkert. Hvis du ikke har modtaget dit valgkort inden valgdagen, kan du møde op på valgstedet med dit sygesikringskort. Du skal aflevere dit valgkort på valgstedet, når du ankommer for at blive registreret.

At oplyse om fødselsdato

Praksis er, at når du afleverer dit valgkort, vil du blive bedt om at opgive din fødselsdato, dvs. dag, måned og år. Denne praksis er indført ved lov for at øge sikkerheden omkring valget. Du vil ikke blive bedt om at oplyse hele dit cpr.nr.  

Hvis du ikke modtager dit valgkort inden for den givne frist, kan du kontakte Borgerservice.

Alternativt kan du medbringe dit sygesikringsbevis.

Få hjælp til at stemme eller brevstemme

Læs om hvordan du kan få hjælp til at stemme

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk